הצעת חוק יסוד: הכנסת תיקון הפסקת חברות של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר

 
|14/07/2015 |

תזכיר הצעת חוק יסוד: הכנסת (תיקון הפסקת חברות של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר) ותיקוני חקיקה משלימים.
​​​

כנסת ישראל
שרת המשפטים, איילת שקד, פרסמה תזכיר להצעת "החוק הנורווגי הקטן". החוק יובא לאישור הממשלה ביום ראשון ה- 19.07.15.

חוקי היסוד אינם מחייבים כי השרים, זולת ראש הממשלה וממלא מקומו, יהיו חברי הכנסת, אך גם לא חל איסור על כהונה כפולה בשתי הרשויות, המחוקקת והמבצעת. שר שהוא חבר הכנסת מנוע מלשמש בתפקידים מסוימים בכנסת, לדוגמא יושב ראש הכנסת. בהיבטים אחרים מעמדו וכוחו של שר שהוא חבר הכנסת כשל כל חבר כנסת אחר, לרבות לענין הצבעה במליאה.

מטרת התיקון היא להתיר לחבר הכנסת שנתמנה לשר להפסיק את חברותו בכנסת לתקופה שבה הוא
מכהן כחבר הממשלה ועד תום חברותו בממשלה וזאת, בין השאר, כדי לאפשר לאותו שר להתמקד
בעבודה הממשלתית, ולאפשר לחבר הכנסת שיבוא במקומו להתמקד בעבודה הפרלמנטרית. אפשרות
זו תהיה נתונה לשר אחד בלבד מבין חברי הכנסת שנבחרו ברשימת מועמדים אחת. ההסדר המוצע
כולל גם מנגנון לחזרתו המידית וללא תנאי לכנסת, של חבר הכנסת שחברותו נפסקה בשל התמנותו
לשר מיד עם תום כהונתו בממשלה במהלך כהונתה של הכנסת בה נבחר (כלומר עד יום כינוסה של -
הכנסת שלאחריה) או עם התמנותו לתפקיד המחייב חברות בכנסת.
הסדר זה יחול, לפי המוצע, גם על חבר הכנסת שהוא סגן שר. 

עיקרי תזכיר החוק:
  • חבר הכנסת שהתמנה לכהונת שר או סגן שר יהיה רשאי להפסיק כהונתו בכנסת לתקופת כהונתו בממשלה.
  • במקום חבר הכנסת שהפסיק חברותו לאחר שהתמנה לשר או לסגן שר יבוא המועמד הבא ברשימת המועמדים לכנסת עליה נמנה אותו שר או סגן השר ועם חידוש חברותו בכנסת, יחדל לכהן חבר הכנסת מאותה רשימה שהוא האחרון להיות חבר הכנסת. לא יהיה בכך כדי לפגוע בזכותו של זה האחרון לשוב ולהיות חבר הכנסת בפעם הבאה שתתפנה משרה לפי סדר הדברים הרגיל.
  • ​השוואת מעמדו של שר שאינו חבר כנסת למעמדו של שר שהינו גם חבר כנסת בכל הנוגע לענייני הכנסת זולת זכות ההצבעה.  
  • ​הרחבת המושג "חבר כנסת" לעניין סעיפים מסויימים בחוק הייסוד על מנת לאפשר לשרים/ סגני שרים שאינם חברי כנסת להשתתף בהליך הרכבת הממשלה. 

השינוי בחוק הייסוד ידרוש גם שינויים משלימים במספר חוקים רגילים אשר מובאים גם הם לעיון הציבור.
תגובות והערות יתקבלו עד לתאריך: ב' באב התשע"ה, 18/07/2015.

שרת המשפטים שקד: "החוק יאפשר לשר להתמקד בעבודתו הממשלתית, ויאפשר לחבר הכנסת שיבוא במקומו להתמקד בעבודה הפרלמנטרית. בזכות החוק חברי הממשלה יוכלו להשקיע את זמנם ומרצם בעבודת משרדם מבלי לתמרן בין התפקידים השונים.  החוק ישפר את עבודת הכנסת כרשות מחוקקת, שכן חברי הכנסת יתפקדו כחברי כנסת "במשרה מלאה", ייעל את עבודתה של הכנסת כמפקחת על הרשות המבצעת, וכן יסייע בתפקודם המקצועי של השרים וסגני השרים".