דו"ח ייצוג יוצאי אתיופיה ובני העדה הדרוזית בתאגידים שהוקמו בחוק

 
|26/07/2016 |

​שרת המשפטים הגישה לממשלה, לועדות הקליטה והעליה  וועדת חוקה בכנסת, ולנציבות שוויון הזדמנויות בתעסוקה, דו"ח המפרט את אחוזי השתלבותם של יוצאי אתיופיה ובני העדה הדרוזית בחברות ותאגידים.

ידיים שלובות

​התאגידים, שהוקמו מכוח חוק ומונים למעלה מ-50 עובדים, מסרו למשרד המשפטים נתוני העסקה, ופירטו באילו משרות מועסקים בני הקבוצות הנ"ל ובאילו צעדים הם נוקטים על מנת להגביר את קצב ההשתלבות. מהדו"ח עולה כי בחלק מהתאגידים שיעור העסקתם של יוצאי אתיופיה ושל בני העדה הדרוזית בשנת 2015 היה גבוה משיעורם באוכלוסיה הישראלית, אך לצד זאת נמצאו גם  תאגידים ששיעור ההעסקה בהם היה נמוך משיעורם באוכלוסיה ואף כאלו בהם לא נמצא ייצוג כלל לבני קבוצות אלו.

 

שרת המשפטים איילת שקד: "משרד המשפטים פועל על מנת להבטיח את השתלבותם של אוכלוסיות ייחודיות בחברה הישראלית. אין בקרבנו מקום לתחושות ניכור וחוסר נוחות כלפי איש, אלא על כולנו לעודד העסקה שווה ותרומה לחברה מכל מי שחפץ לתת, ללא קשר למוצאו. נמשיך לעקוב, לדרוש נתונים ולפעול למען שילוב, ולא להשריש סגרגציה המנציחה תפיסות גזעניות וחשוכות".

 

מנכ"לית משרד המשפטים אמי פלמור מסרה: "יש חשיבות עצומה במעקב סדור אחר הנושא, על מנת לוודא שבנות ובני כל האוכלוסיות והקהילות יהיו מיוצגים באופן הולם בצמתים המשפיעים בשוק העבודה, וכך גם ייחשפו לציבור במלוא יכולותיהם המקצועיות, ולא כעובדים מוחלשים". יצוין כי בימים אלה משלים את עבודתו הצוות הבין משרדי למיגור הגזענות כנגד יוצאי אתיופיה, בראשות מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור. הצוות יגיש בעוד מספר ימים את המלצותיו לממשלה.