מנכ"לית משרד המשפטים מעודדת את המשפטנים החרדים להגיש מועמדותם למכרזי פרקליטות המדינה

 
|22/03/2015 |

​מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור: "הייתי רוצה לראות מספרים גדולים יותר של משפטנים חרדים שמשתלבים
בשירות המדינה בכלל ובמשרד המשפטים בפרט".

מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור, במהלך כנס עידוד הגשת מועמדות של מועמדים בני החברה החרדית למשרות התמחות במשרד המשפטים

​מכרזי המאגר הפומביים לפרקליטות המדינה, מתפרסמים כמכלול פעם אחת בשנה. עורכי דין (וגם אלה שטרם הוסמכו כעו"ד, אך סיימו זה עתה את תקופת ההתמחות), המעוניינים להיקלט בשירות המדינה, מוזמנים להגיש מועמדות עד ל-25 במרץ 2015 באתר נציבות שירות המדינה.

המכרזים הינם לאיוש משרות ברמה תחילית בפרקליטות המדינה - הן כאלה הפנויות כיום והן כאלה שצפויות להתפנות, באופן זמני או קבוע, במהלך שנה ממועד סיום הליכי המכרז. תהליך המיון מונה בחינות בכתב, ראיונות הערכה וועדות בוחנים. כך יקבע "סדר הכשירות" של המועמדים, שיוזמנו לאייש משרות מתפנות. 
 
מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור: "בימים אלו נפתח מאגר המכרזים הפומביים של פרקליטות המדינה, המהווה את הכלי המרכזי לקליטת כוח אדם לשורות הפרקליטות. בכל הקשור לייצוג הולם, השירות הציבורי חייב להוביל את הדרך ולשרת כמודל לחיקוי עבור המגזר הפרטי. לכן, אנו מאמינים במדיניות פרו-אקטיבית לגיוס עובדים מכל המגזרים והגוונים של החברה הישראלית. בשנה האחרונה, פעלנו רבות בתחום זה. בין השאר, קיימנו ימי זרקור לאוכלוסיות שונות, ביניהן האוכלוסייה החרדית, כדי למשוך מועמדים בני קהילות אלו להגיש מועמדות למשרות במשרד. כמו כן, עובדינו קיבלו הכשרות ייחודיות המקנות כלים ל- "ראיון רב תרבותי", על מנת שיתאפשר ראיון עבודה הוגן לכלל המועמדים. אנו קוראים למשפטנים החרדים שסיימו התמחותם, ולעו"ד חרדים צעירים, להגיש מועמדותם למשרות השונות בפרקליטות המדינה ולהשתלב באחת מצמתי ההשפעה החשובות בשירות הציבורי. המאמצים הגדולים שאנו עושים בכל הקשור לשילוב אוכלוסיות מגוונות במשרד, כוללים כמובן גם את האוכלוסייה החרדית, והייתי רוצה לראות מספרים גדולים יותר של משפטנים חרדים שמשתלבים בשירות המדינה בכלל ובמשרד המשפטים בפרט".

יצויין כי המכרזים מיועדים לכלל ציבור עורכי הדין, אך חלק מהמשרות הינן ייעודיות לבני האוכלוסייה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית בלבד (מכרזי העדפה מתקנת על פי החלטת הממשלה).


באשר לציבור החרדי, יובהר כי לא נערכים מכרזים שבהם רשאים להתמודד רק בני אוכלוסייה זו, אולם המדיניות של הנהלת משרד המשפטים היא לפעול בדרכים שונות ומגוונות על מנת למשוך בני ובנות האוכלוסייה החרדית להצטרף לשורות משרד המשפטים, הן בתקופת ההתמחות והן כמשפטנים. נזכיר כי אנו מציעים סביבת עבודה ידידותית לציבור החרדי, המאפשרת חופשות מלאות בחוה"מ סוכות ופסח, ימי עבודה מקוצרים לאימהות עובדות, בתי כנסת במשרדים השונים ועוד.