קול קורא לקבלת התייחסויות מן הציבור לבחינת יעילות הפיקוח על אפוטרופוסים על ידי האפוטרופוס הכללי והנטל הכרוך בפיקוח

 
|05/05/2015 |

​בימים אלה נבחנים הסדרי הרגולציה על אפוטרופוסים, במטרה להביא לייעול הפיקוח והאכיפה בתחום זה ולהקלת הנטל המוטל על הציבור.

​הציבור מוזמן להגיש את התייחסותו בכתב לנושא זה, בהתאם לפירוט בגוף הקול הקורא, עד ליום 4.6.15 לכתובת YaelPo@justice.gov.il.