היועץ המשפטי לממשלה מתנגד ליוזמות שעלולות לפגוע בעצמאות בית המשפט העליון

 
|29/04/2015 |

​"היועץ המשפטי לממשלה התנגד בעבר ועודנו מתנגד ליוזמות שעלולות לפגוע בעצמאות בית המשפט העליון ובחוסנו".

היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין:

"היועץ המשפטי לממשלה התנגד בעבר ועודנו מתנגד ליוזמות שעלולות לפגוע בעצמאות בית המשפט העליון ובחוסנו.

בית המשפט העליון בישראל הוא מוסד מפואר.
הוא זוכה להערכה רבה ברחבי העולם.
בית משפט עליון עצמאי חיוני לקיומה וחוסנה של מדינת ישראל כמדינה דמוקרטית.
הוא מקדם ערכים ראויים וזכויות אדם.
הוא אמצעי בלתו אין לביצור שלטון החוק.
הוא תורם לדמותה ותדמיתה של מדינת ישראל בעולם כמדינה מתוקנת ומתקדמת.
יש לשמור על מוסד זה כאחד מנכסיה החשובים של החברה הישראלית ובכוונת היועץ המשפטי לממשלה לעמוד על המשמר בענין זה״.