שרת המשפטים מכריזה על הענקת הפרס לשקיפות וחופש מידע

 
|29/06/2015 |

​שרת המשפטים מכריזה על הענקת "הפרס לשקיפות וחופש מידע" לרשות ציבורית או לעובד רשות, בגין פעולות או יוזמות שמטרתן קידום השקיפות, הפצת מידע באופן יזום או הנגשתו לציבור.

הפרס לשקיפות וחופש מידע

​נוסף על הפעולות השונות שמקדמת היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים, סברה שרת המשפטים כי יש לתת את הדעת גם על אותם גורמים בתוך הרשויות השונות אשר גורמים להובלת השינויים, ולעודד את פועלם באמצעות הענקת פרס מטעם משרד המשפטים.

הפרס לשקיפות וחופש מידע יוענק אחת לשנתיים לרשות ציבורית או לעובד רשות, אשר הועדה הבוחרת, בראשות מנכ"לית משרד המשפטים, מצאה כי הובילו שינוי משמעותי שגרם להפצת מידע, הנגשתו או לשינוי ושיפור בתהליך מסירת המידע מכח חוק חופש המידע.

מועמדות ניתן להגיש באמצעות הדואר האלקטרוני, וזאת עד ליום שני, יא' באב תשע"ה, 27 ביולי 2015, בהתאם לתקנון המפורסם באתר היחידה הממשלתית לחופש המידע.


שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד: "עקרון השקיפות הפך להיות עקרון יסוד בדמוקרטיה במאה ה-21. הוא מתווה את מערך היחסים הראוי בין הציבור לעובדי הציבור ונבחריו. עם זאת, עקרון זה אינו מתקיים מעצמו. יש מי שפועלים על מנת לקדמו ולשפר את המערכת הציבורית במסגרתה אנו פועלים. ראוי שנכיר בפעילותם של ארגונים ויחידים לקדם את השקיפות השלטונית בתוך הרשויות הציבוריות ולחזק ידיהם".

מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור: "משרד המשפטים פועל על מנת להגביר את השקיפות השלטונית. יצירת שינוי המוביל רשויות להנגיש מידע ולשפר תהליכים של הטמעת חוק חופש המידע, אינו מהלך פשוט ודורש מחויבות של הרשויות, מנהליהן והעובדים בהן. השנה בחרנו להפנות זרקור לאותם גורמים שפועלים כדבר שבשגרה לשפר את רמת השקיפות השלטונית בישראל בתוך השירות הציבורי".

חוק חופש המידע מעגן את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע המצוי בידי רשות ציבורית. היחידה הממשלתית לחופש המידע הוקמה בפועל ביוני 2012 מכח החלטת ממשלה, וזאת על מנת להגביר את יישומו של חוק חופש המידע בפרט ואת השקיפות השלטונית בכלל.
היחידה מהווה מוקד ידע מקצועי בתחומי חופש המידע ותפעל מתוך השירות הציבורי, להנחיה, להדרכה, לבקרה ולהגברת הפצת המידע היזום.