שבוע חופש המידע

 
|14/05/2015 |

​"שבוע חופש המידע": היחידה הממשלתית לחופש המידע מציינת 17 שנים לחקיקת חוק חופש המידע

שלושה קופים: אחד פיו חסום, השני אוזניותסתומות, השלישי עיניו מוסתרות - קריקטורת חופש מידע של אשר שוורץ
​חוק חופש המידע נחקק ב- 19/5/1998. החוק מעגן את זכותו של אזרח לקבלת מידע מן הרשויות הציבוריות. היחידה הממשלתית לחופש המידע הוקמה במטרה לקדם את השקיפות השלטונית בכלל ואת חופש המידע בפרט.
 
 השנה, יצוינו 17 שנים לאישור החוק בכנסת, בשבוע של אירועים ופרויקטים ייחודיים:
  • פרסום חוברת הרשויות הציבוריות:
 בתחילת שבוע חופש המידע, תופץ חוברת הרשויות הציבוריות, בה פרטים הקשר של ממונים להעמדת מידע לציבור, בשלל רשויות ציבוריות.
  
חוק חופש המידע, החל על מעל 1,000 רשויות, קובע כי על רשות ציבורית למנות ממונה מקרב עובדיה. נכון להיום, כוללת החוברת את שמם ופרטי ההתקשרות של כ-58% מהרשויות עליהן חל החוק.
 
  • סקר בקרב עובדי מדינה וציבור רחב:
 במהלך השבוע יתפרסם סקר שמבצעת היחידה הממשלתית לחופש המידע, באמצעות חברת " פאנלס אל. טי. די בע"מ " בקרב הציבור הרחב ובקרב עובדי מדינה, במטרה ללמוד על מידת המודעות של קהלים אלה לחוק עצמו, ולזהות את עמדתם בנוגע לשקיפות שלטונית בכלל.
 
  • הדרכות חופש מידע ברשויות הציבוריות:
הרשויות הציבוריות מחויבות למנות ממונה על העמדת המידע לציבור מתוקף חוק חופש המידע. עבודתו של הממונה ברשות, הינה רוויית אתגרים.  במהלך שבוע חופש המידע, יעבירו ממונים על העמדת המידע לציבור הדרכה לכלל עובדי הרשות, במטרה לחשוף אותם לחובות הרשות מתוקף החוק ולהשיג שיתוף פעולה של הגורמים המקצועיים.
 
  • פרסום מדד חופש מידע שנתי:
 החלטת ממשלה 2950 קובעת כי על שרת המשפטים לפרסם דו"ח אודות יישום החוק במשרדי הממשלה ויחידות הסמך שלהן. הדו"ח נערך על ידי היחידה הממשלתית לחופש המידע. עד כה היחידה פרסמה שני דו"חות.
מדד חופש המידע, מציג נתונים אודות יישום החוק בכל רשות ציבורית ובוחן את המגמה הכללית באשר ליישום החוק בשלוש השנים האחרונות. היחידה נערכת לבואה של שרת המשפטים החדשה על מנת להכין עבורה את הדו"ח השנתי שיוגש בשבועות הקרובים.
 
  • תערוכת קריקטורות "מציירים חופש מידע":
במהלך שבוע חופש המידע תתארח תערוכת הקריקטורות "מציירים חופש מידע" במשרד החוץ. בתערוכה יוצגו 14 קריקטורות, פרי יצירתם של קריקטוריסטים חובבנים, העוסקות בשקיפות שלטונית  וחופש מידע.
 
  •  קמפיין פייסבוק:
 במטרה להעלות את מודעת הציבור הרחב לחוק חופש המידע, יתחיל ביום ראשון ה-17/5/15 קמפיין פייסבוק "גם אני בעד חופש מידע" שתוביל היחידה. במסגרת הקמפיין אנו קוראים לאישי ציבור, מובילי דעה, פעילים חברתיים וציבור רחב להעלות לרשת הפייסבוק תמונה שלהם מחזיקים שלט עם הכיתוב האמור מתוך כוונה לעורר מודעות ושיח בנושא.
 
 
היחידה הממשלתית לחופש המידע הוקמה בפועל ביוני 2012 מכח החלטת ממשלה, וזאת על מנת להגביר את יישומו של חוק חופש המידע בפרט ואת השקיפות השלטונית בכלל. היחידה מהווה מוקד ידע מקצועי בתחומי חופש המידע ופועלת מתוך השירות הציבורי, להנחיה, להדרכה, לבקרה ולהגברת הפצת המידע היזום.
 
יוצר התמונה: אשר שוורץ במסגרת תחרות הקריקטורות של היחידה הממשלתית לחופש המידע.