פרסום תזכיר חוק לתיקון פקודת הראיות (הודאת נאשם)

 
|19/08/2015 |

פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת הראיות (הודאת נאשם) (תיקון מס'...), התשע"ה-2015, הוכן במשרד המשפטים, ע"י מחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי). ​

דמות אזוקה
הצעת החוק נכתבה לאור המלצותיה של הוועדה לסדר דין פלילי וראיות בראשותה של שופטת בית המשפט העליון בדימוס, השופטת עדנה ארבל.

בתזכיר החוק נרשם כי: "הרשעת אדם ללא עוול בכפו, ובוודאי כזו הגוררת עמה עונש כבד, היא מן העוולות הנוראיות ביותר שעשויה מדינה לעולל לאזרחיה. על כן, כמאמר הרמב"ם, "יותר טוב ויותר רצוי לפטור אלף חוטאים, מלהרוג נקי אחד ביום מן הימים". תכלית ההליך הפלילי, וכפועל יוצא - תכליתם של סדרי הדין וכללי הראיות, היא לזכות את החפים מפשע ולהרשיע את האשמים. הודאת חוץ של נאשם היא ראיה מרכזית במשפטים פליליים".

בשל החשש הקיים מפני הרשעות שווא של חפים מפשע על סמך הודאות אשר הושגו שלא כדין ובשל מחויבת מדינת ישראל לאמנה הבינלאומית נגד עינויים ונגד יחס ועונשים אכזריים, בלתי אנושיים או משפילים היה צורך לבצע מספר תיקונים בחוק.
 
שרת המשפטים, איילת שקד"הודאת נאשם יכולה לחרוץ גורלות. ישנם מקרים נדירים בהם הודאות נלקחו תוך כדי עינוי הנחקר. לא יתכן כי הודאות כאלו תהיינה קבילות ותקפות. הדבר צריך להיות מעוגן באופן חד משמעי בחקיקה. 
בנוסף, כיום קיים מצב אבסורדי בו ישנה סכנה כי ראיה שלא נלקחה כדין תאפשר הכנסתו של אדם חף מפשע למאסר. החוק מסדיר את הנושא ולא משאיר ספקות כי ראיה שנלקחה לא כדין - לא תהא חלק מהדין.
הרשעה של חפים מפשע היא עוול חברתי ומוסרי ממעלה ראשונה. החוק דואג ומגן על אותן האוכלוסיות, חלשות ברובן, אשר עלולות להיפגע מפרצה זו ודואג לספק להן עוגן ראייתי, שיהווה עבורן הגנה מפני הרשעת חפים מפשע".