נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות מברכת על החלטת הממשלה לקביעת יעד של 5% בהעסקת אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה

 
|01/12/2014 |

​ההחלטה קובעת כי אנשים עם מוגבלות יקבלו ייצוג שלא יפחת מ- 3% מסך המועסקים בשירות המדינה עד שנת 2017, ולאחר מכן תעלה הממשלה שיעור זה בהיקף של 2% נוספים בפריסה הדרגתית.

​מצב התעסוקה של אנשים עם מוגבלות הוא קשה בארץ כמו גם בעולם כולו. הנתונים מעידים על כך כי שיעור גבוה במיוחד של אנשים עם מוגבלות שייך לשכבות הסוציו-אקונומיות החלשות, וכי אחד הגורמים לכך הוא שיעור התעסוקה הנמוך בקרב אנשים עם מוגבלות ביחס לכלל האוכלוסייה.

גם במשרדי הממשלה המצב אינו משביע רצון: על פי סקר שפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה באוגוסט 2012, מידת השילוב של אנשים עם מוגבלות בשירות המדינה לא השתנה באופן משמעותי מאז הבדיקה הקודמת ב- 2007.

אחיה קמארה, נציב שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות במשרד המשפטים, בירך בישיבת הממשלה על החלטתה ואמר כי "זהו יום חג לחברה הישראלית שתהנה מעובדים עם מוגבלות מוכשרים אשר יתרמו לעבודת הממשלה ולשירות הציבורי. בנוסף, זוהי בשורה לאנשים עם מוגבלות, שהממשלה מכירה ביכולותיהם ובפוטנציאל התרומה שלהם למשק. הממשלה בקביעת יעד של 5% (מעבר ליעד של 3% כפי שנקבע בהסכם בין ההסתדרות ולמעסיקים), מביעה את מחויבותה לשמש דוגמא לשאר המגזרים בהעלאת אחוז ההשתתפות ל 5% תוך מספר שנים. האתגר שלנו הוא להביא לכך שגם כ- 800 אלף אנשים עם מוגבלות בגילאי העבודה יהוו קבוצת מטרה מרכזית במימוש האתגר של הגדלת שיעור המועסקים במשק".