דו"ח העסקה שוויונית ורבגונית במשרד המשפטים

 
|21/12/2016 |

​לקראת כנס "שותפים לדרך 2016" לעידוד העסקה שוויונית ורבגונית במשרד המשפטים, שמתקיים היום,  מפרסם המשרד דוח מצב מקיף ביחס להעסקה של אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם בהתאם לחוק ולהחלטות הממשלה בנדון. הנתונים המוצגים בדוח מלמדים על שיפור ניכר שחל בגיוון התעסוקתי במשרד המשפטים בשנה החולפת.

ידיים מצביעות למעלה עם חצים