דוח ייצוג הולם במשרד המשפטים

 
|22/12/2015 |

דוח ייצוג הולם במשרד המשפטים: המשרד מוביל בתעסוקת נשים; עלייה בהעסקת ערבים, דרוזים וצ'רקסים; פערים הדורשים שיפור בתעסוקה: יוצאי אתיופיה ובעלי מוגבלות.

במסגרת מאמציו של משרד המשפטים לקידום העסקה רב גונית במגזר הציבורי ובמשרד המשפטים בפרט, הורתה מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור, להפיק דוח הבוחן את תמונת האמת ביחס להעסקה של אוכלוסיות המוגדות על פי החלטות הממשלה כאוכלוסיות "ייצוג הולם" הזכאיות להעדפה מתקנת.  
דוח "העסקה שוויונית ורב גונית במשרד המשפטים" המפורסם לראשונה, הינו תוצר של מחויבות משרד המשפטים לקידום שוויון הזדמנויות בתעסוקה. הדוח מציג נתונים אודות העסקת נשים, בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, יוצאי אתיופיה ובעלי מוגבלות, ביחידות המשרד השונות, בהתאם לעקרונות השקיפות והנגישות למידע ממשלתי, ומתוך כוונה כנה להציף את הנושא ולעורר שיח ציבורי לגביו. 

"אין חובה חוקית על משרדי ממשלה לפרסם נתונים אודות העסקה רב גונית. אך משרד המשפטים רואה את עצמו ככוח מוביל במגזר הציבורי, אשר מחויב לערכי הייצוג ההולם ופועל על מנת להביאם לידי ביטוי בפועל. ברור לנו כי הדרך לשינוי מתחילה עם בחינת המצב הקיים, על היבטיו החיוביים כמו גם על הטעון שיפור. אין אנו מנסים לייפות את המציאות, כי אם ללמוד ממנה ולהשתפר על בסיסה", אמרה עו"ד פלמור. 

ממצאים מרכזיים מהדוח:
  1. במשרד המשפטים קיים רוב מוחלט של נשים, כאשר 67% מכלל העובדים הינן נשים.
  2. שילוב איכותי של אוכלוסיות ייצוג הולם, נותן מקום לאוכלוסיות אלה בכל הדירוגים והרמות, ולא רק בקרב משרות תחיליות. גם במשרות הבכירות זוהה רוב נשי, כאשר 60% מכלל בעלי התפקידים הבכירים במשרד – נשים. לשם השוואה, על פי דוח ועדת שטאובר, בשנת 2014 רק 38% מכלל העובדים הבכירים בשירות המדינה היו נשים. 
  3. פער השכר בדירוגים המרכזיים במשרד עומד על 4% בלבד. היינו, על כל שקל אחד שמרוויח עובד ממין זכר, מרוויחה עובדת 96 אג'. בקרב דירוגי הפרקליטים, המוקבלים לשופטים, חוקרי מח"ש ועובדים חיוניים – משפטנים, פער השכר הינו לטובת הנשים.
  4. פער השכר הכלל משרדי, בין עובדות ועובדים, עומד על 12% בלבד. היינו, על כל שקל אחד שמרוויח עובד ממין זכר, משתכרת עובדת 88 אג'. מדובר בנתון הנמוך באופן משמעותי ממצב פערי השכר בכלל המשק הישראלי (העומד על פער של 44% לפי נתוני שנת 2014 של מרכז אדוה). 
  5. נשים מהוות כ-50% מכלל העובדים בני חברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, במשרד המשפטים. 
  6. במשרד המשפטים מועסקים 363 עובדים בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, המהווים 9% מכלל עובדי המשרד. מתוכם כ-100 מועסקים במשרות שאינן מיועדות לאוכלוסייה זו, אלא התקבלו בהליך מכרזי רגיל. 
  7. מדובר בהמשך מגמת העלייה בשיעור העובדים בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית במשרד, ובסך הכל ניתן לזהות עלייה של 1% משנת 2014. 
  8. בהתייחס גם לעו"ד חיצוניים העובדים עם האגף לסיוע משפטי או עם הסנגוריה הציבורית, שיעור העובדים בני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, עומד על 13%. 
  9. במשרד מועסקים 30 עובדים יוצאי אתיופיה, המהווים 0.75%  מכלל עובדי המשרד. הצורך בשיפור המצב ברור, הגם שניתן לזהות עלייה בשיעור העובדים יוצאי אתיופיה במשרד המשפטים כיום. 
  10. במשרד מועסקים כ-60 עובדים עם מוגבלות, המהווים 1.5% מכלל העובדים. 

"הדוח מעיד על מגמות של שיפור ביחס להעסקה רב גונית מחד, אך גם מחייב אותנו להמשיך ולפעול על מנת לעמוד ביעדי הממשלה להעסקת אוכלוסיות ייצוג הולם, ולהוות דוגמה של ממש עבור מעסיקים נוספים. אני רואה חשיבות רבה בפרסום דוח זה וקוראת למנהלים נוספים במגזר הציבורי להרים את הכפפה", ציינה עו"ד פלמור בהתייחסה לנתונים. 

שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד, כתבה בדברי הפתיחה לדוח: "צדק הוא יותר מפסק דין כזה או אחר או מן החוק היבש. העסקה של אוכלוסיות מגוונות, למשל, היא התגלמות ערך שוויון ההזדמנויות בחברה הישראלית. כחברה הטרוגנית ורב-תרבותית, עלינו לחתור לשקף את פניה הרבות של החברה הישראלית בתוך המגזר הציבורי. משרד המשפטים מחויב לכך ופועל רבות בשנים האחרונות על מנת להוות דוגמה להעסקה רב גונית בקרב משרדי הממשלה". 

עו"ד פלמור הציבה את נושא ההעסקה השוויונית והרב גונית כאחד מהנושאים שבראש סדר העדיפויות המשרדי. מבין הצעדים שיינקטו על מנת לקדם את הנושא, יתקיים בשבוע הבא כנס ויריד תעסוקה "שותפים לדרך 2015", לעידוד התעסוקה בקרב אוכלוסיות הזכאיות לייצוג הולם והעדפה מתקנת וחשיפתן להזדמנויות התעסוקה במשרד. 
הכנס ייערך ביום שני, ה- 28 בדצמבר, בין השעות 16:00 ל- 20:00 באולם סמולרש באוניברסיטת ת"א. בכנס יוצגו הזדמנויות ההתמחות והתעסוקה הרבות והמגוונות אשר עומדות על הפרק בעשרות יחידות המשרד, לרבות מאות משרות התמחות למחזורים הקרובים, כאשר הכוונה היא לעודד השתלבות במשרות אלה, גם של עובדים הבאים מקרב אוכלוסיות הסובלות מתת ייצוג בשירות המדינה, בין אם מדובר באוכלוסיות המוגדרות רשמית כאוכלוסיות "העדפה מתקנת", ובין אם מדובר באוכלוסיות שלא הוגדרו כך רשמית, אך ברור שסובלות מתת ייצוג, כגון משפטנים מהאוכלוסייה החרדית.  
הכנס יתקיים במעמד שרת המשפטים, ח"כ איילת שקד וצמרת המשרד, ראשי האגפים והיחידות הגדולות, אשר ימסרו הסברים לגבי דרכי ההשתלבות במשרד ופעילות היחידות השונות.