הפצת תזכיר חוק העונשין (הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה – תיקונים שונים), התשע"ו-2015

 
|01/11/2015 |

​שרת המשפטים אישרה להפיץ לעיון הציבור תזכיר לתיקון חוק העונשין (הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה – תיקונים שונים), התשע"ו-2015.

​התזכיר נכתב לאחר דיונים רבים שהתקיימו הן אצל היועץ המשפטי לממשלה והן אצל המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (פלילי), עם שורת גורמים ובהם פרקליטות המדינה, משטרת ישראל, הסניגוריה הציבורית, הפרקליטות הצבאית, המשרד לביטחון הפנים והנהלת בתי המשפט. כן נערכו דיונים עם צוות השופטים שמינתה נשיאת בית המשפט העליון מרים נאור לעניין זה, בראשו עמד המשנה לנשיאה אליקים רובינשטיין, ובו חברים נשיאת בית המשפט המחוזי בתל אביב השופטת דבורה ברלינר וסגן נשיא בתי משפט השלום במחוז המרכז השופט עמי קובו.

העבודה על הכנת התזכיר רוכזה על ידי מחלקת ייעוץ וחקיקה (פלילי) במשרד המשפטים.  

פרק הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה הוכנס לחוק העונשין בתיקון 113 לפני כשלוש שנים. מטרת התזכיר המוצע לתת מענה לקשיים שונים שצפו מהניסיון המצטבר ביישום החוק הן ע"י התביעה וההגנה והן על ידי השופטים, וכן לשפר את הבניית שיקול הדעת השיפוטי בגזירת הדין. 

בתזכיר שני תיקונים מרכזיים:

  • מטרתו של התיקון המרכזי הראשון לאפשר לבית המשפט לחרוג ממתחם העונש ההולם, בהתקיים נסיבות אישיות חריגות כגון מחלה קשה או גיל מבוגר. החוק במתכונתו הנוכחית מחייב את בית המשפט לקבוע את מתחם הענישה לפי עקרון הגמול, ומאפשר לגזור את דינו של נאשם בחריגה לקולה ממתחם זה רק מטעמי שיקום. את הנסיבות האישיות ניתן לשקול בתוך המתחם בלבד. בכך, החוק מגביל עד מאוד את יכולתו של בית המשפט להתחשב בנסיבות אלו, ולתת מענה צודק וראוי יותר גם למקרים מעין אלו. התיקון המוצע ירחיב את שיקול הדעת של בית המשפט ויאפשר לו להתחשב בנסיבות שכאלו כדי למנוע עיוות דין.  
  • התיקון המרכזי השני הוא הקמת ועדה מייעצת לענייני ענישה. לוועדה זאת יהיו שני תפקידים. התפקיד האחד יהיה לבצע מחקרים באשר לרמת הפסיקה הנוהגת, על מנת להקל ולסייע לשופטים לקבוע מתחמי ענישה בעת גזירת הדין. מחקרים אלו יסייעו ליצירת שוויון מהותי בענישה במקרים דומים. תפקידה השני של הוועדה יהיה לערוך מחקרים ולפרסם ממצאים והמלצות כלליות בתחום הענישה. על פי המוצע, בראש הוועדה יעמוד שופט או שופט בדימוס של בית המשפט העליון והיא תורכב מ-11 חברים נוספים המייצגים מגוון אינטרסים ותחומי מומחיות. ועדות כאלה קיימות במספר רב של מדינות בעולם.

 

כמו כן מוצעים בתזכיר שני תיקונים נוספים לפרק הבניית הענישה. התיקון האחד מבקש לשפר את אופן גזירת הדין במקרים של ריבוי עבירות. התיקון השני מבטל את חובת ההנמקה שלפי התיקון בגזרי דין בעבירות קלות בהם לא נגזר עונש מאסר. זאת, על מנת לייעל את ההליכים בתיקים אלה.

 

הציבור מוזמן להגיש את הערותיו עד ליום י' בכסלו התשע"ו (22/11/2015).