ביקור משלחת סינית במשרד המשפטים

 
|25/01/2015 |

​משלחת של המפלגה הקומוניסטית מסין, בראשות סגן שר המשפטים הסיני, מר Zhao Dacheng, נפגשה עם נציגים בכירים ממשרד המשפטים הישראלי, ובראשם המנהלת הכללית אמי פלמור, ופרקליט המדינה שי ניצן.

​מטרת הפגישה - אחת בסדרה של פגישות שעורכת המשלחת הסינית בביקורה בישראל - הינה שיחה והחלפת דעות בנושא שלטון החוק, בסין ובישראל. משרד המשפטים הסיני הינו הגוף המרכזי ברפובליקה האחראי לניהול מערכת המשפט, ובין היתר הוא קובע את המדיניות בעניין ניהול מערכת המשפט של סין. משרד המשפטים הישראלי, באמצעות זרועותיו השונות ובהן פרקליטות המדינה ומחלקת ייעוץ וחקיקה, פועל ללא ליאות לביצור שלטון החוק ולחיזוק מעמדה של מערכת אכיפת החוק. רבות מסמכויותיו של משרד המשפטים הסיני חופפות לאלה של משרד המשפטים הישראלי, ובמסגרת פגישות מעין אלו לומדים הגורמים בשני המשרדים על המגמות והפעילות אצל עמיתיהם.
 
בשנה האחרונה השיח בנושא שלטון החוק תופס מקום מרכזי, הן בפעולות הממשל הסיני והן בשיח הציבורי והתקשורתי. כחלק משיח זה, מקיימים המפלגה הקומוניסטית ומשרד המשפטים הסיני סבב הידברות עם מדינות בעלות השפעה, ביניהן ישראל, לצורך החלפת דעות בנושא.