מינוי אבי ליכט למשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ניהול ותפקידים מיוחדים)

 
|23/05/2016 |

הממשלה אישרה את מינויו של אבי ליכט לתפקיד המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (ניהול ותפקידים מיוחדים) במשרד המשפטים. תוקף המינוי לשמונה שנים.​

אבי ליכט
​עד למינוי הנוכחי, שימש מר ליכט במשך כשבע שנים בתפקיד המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי-פיסקאלי), במהלכן הוביל בהצלחה רבה את הטיפול המשפטי בשורה ארוכה של נושאים כלכליים מורכבים, לרבות תיקוני חוק החברות, הגברת התחרות וצמצום הריכוזיות, וכן מתווה הגז.

משרת משנה ליועץ המשפטי לממשלה, שתפקידו לנהל את מחלקת הייעוץ והחקיקה, אושרה כבר לפני מספר שנים, כמענה ארגוני לצורך שאותר זה מכבר בחיזוק ההיבט הניהולי והתיאום של עבודת מחלקת יעוץ וחקיקה, אך טרם אוישה עד היום.

הגדרת המשרה מבוססת, בין השאר, על עבודת ייעוץ אסטרטגי שהושלמה לפני מספר חודשים, ושנועדה לפעול לטיוב ההערכות האירגונית ולשיפור השירות המקצועי הניתן על ידי מחלקת ייעוץ וחקיקה.

איוש המשרה הינו אחד הצעדים הניהוליים הראשוניים עליו החליטו שרת המשפטים איילת שקד והיועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט, כחלק ממהלך רחב שבכוונתו להוביל לשם חיזוק ושיפור עבודת מחלקת הייעוץ והחקיקה. לשם כך, הוחלט כי את המשרה יאייש אחד מהמשנים המכהנים של היועץ המשפטי לממשלה, המכיר את עבודת המחלקה על בוריה ואשר ביכולתו ליזום ולהניע תהליכים ארגוניים רחבים, אשר יצאו אל הפועל בטווח הזמן הקרוב.

שרת המשפטים, איילת שקד: "אבי ליכט הוא הותיק מבין המשנים ליועץ המשפטי לממשלה, ואחד מעמודי התווך של מחלקת היעוץ והחקיקה. המימוי נועד לחזק את המשילות, בין היתר, בהיבט של מחלקה שמתנהלת לפי תכנית עבודה סדורה ולא בהתאם לדרישות נקודתיות. בהחלטה למנות את אבי ליכט לתפקיד יש משום הכרה בכישוריו הניהוליים הבולטים, במקצועיותו, ביושרתו וביושרו, ואני מאחלת לו הצלחה באתגר החדש שהצבנו לפתחו, על מנת לייעל, לשכלל ולשפר את תהליכי העבודה במחלקה".

היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט: "אני מודה לאבי ליכט על העבודה הטובה, המסורה והמקצועית שעשה במסגרת תפקידו כמשנה ליועץ המשפטי לממשלה (כלכלי-פיסקאלי) ובטוחני כי כישוריו ויכולותיו המוכחים יסייעו לקדם באופן משמעותי את עבודת מחלקת הייעוץ והחקיקה להצלחה אל מול האתגרים העומדים בפניה בשנים הקרובות".