סקירת השמאי הממשלתי הראשי לשיעורי תשואה בנכסים מניבים במחצית השניה של שנת 2014

 
|31/05/2015 |

​להלן הסקירה של השמאי הממשלתי הראשי, טל אלדרוטי, באשר לשיעורי תשואה בנכסים מניבים למחצית השניה (חודשים יולי – דצמבר) של שנת 2014.

אחוזה גדלה  ומודרנית

​תוצאות הסקירה מצביעות על כך כי טווח שיעורי התשואה במחצית השניה של שנת 2014 ירד ביחס לטווח השיעורים ששרר בחציון שקדם לה.