האפ"כ הגיש ערעור לבית המשפט העליון לשם שמירת זכויותיהם של בעלי המניות שלא אותרו ב"קו-אופ הריבוע הכחול"

 
|12/01/2016 |

​האפוטרופוס הכללי, באמצעות עוה"ד ד"ר איתי הס ומיכל בן עמי, הגיש ערעור לבית המשפט העליון על החלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב, המורה על חלוקת כספים שהצטברו בקופת האגודה השיתופית הקו אופ בין בעלי המניות שאותרו בלבד, מבלי להותיר יתרה עבור בעלי המניות שטרם אותרו.

​בפסק הדין נקבע כי הכספים הצבורים בקופת הקו-אופ בסך של כעשרות מילוני שקלים, יחולקו בין בעלי המניות שנמצאו על ידי מפרק האגודה או שייצרו עימו קשר עד תאריך ה-1 במרץ, 2016. משמעות ההחלטה היא שבעלי מניות שטרם אותרו לא יזכו עוד בכל תמורה כספית בגין מניותיהם.
 
קו-אופ הריבוע הכחול אגודה לשירותים בע"מ הוקמה בשנת 1942 כאגודה שיתופית צרכנית ומיזגה לתוכה במהלך השנים עשרות אגודות צרכניות מקומיות.
בחודש פברואר 2002, מומשו נכסי האגודה, באישור בית המשפט, וכספי התמורה שימשו לפדיון מניות חבריה. נכסי האגודה, אשר כללו, בין היתר, החזקות במשביר לצרכן ובחברות קמעוניות נוספות, נמכרו בין השנים 2003-2005 בסך של למעלה מ-1.3 מיליארד שקלים.
לאחר גיבוש פנקס חברי האגודה (שכלל יותר מ-23,000 חברים) וקביעת זהותם, נכנסה האגודה להליך הפירוק והמפרק פעל לפדיון המניות לחברים. עד כה קיבל כל בעל מניה שאותר ב"קו-אופ" סך של כ-60,000 ₪ ב-5 חלוקות דיבידנד שונות שבוצעו על ידי מפרק האגודה. על אף מאמצי המפרק לאיתור בעלי המניות, לא כל בעלי המניות אותרו ובידי המפרק נותרו כספים המגיעים להם.
 
בערעור טוען האפוטרופוס הכללי, המופקד על ניהול נכסים עזובים ואיתור בעלי הזכויות, כי אין להפקיע זכות קניינית של בעל מניה שלא אותר, ועל המדינה לשמור את הכספים בנאמנות עבור הזכאים. לפיכך יש לחלק את יתרת הכספים המצויים אצל מפרק הקו-אופ באופן יחסי בין כלל בעלי המניות, אלה שאותרו ואלה שטרם אותרו כאחד.