הסקירה הרבעונית של השמאי הממשלתי הראשי: עלייה של 2.5% במחירי דירות 4 חדרים

 
|16/08/2016 |

להלן  הסקירה הרבעונית של השמאי הממשלתי הראשי, טל אלדרוטי, באשר למחירי דירות מגורים בנות

4 חדרים, בערים הגדולות. הסקירה נערכה ב- 16 ערים מרכזיות ומתייחסת לרבעון השני של שנת 2016.


דו"ח עליה וירידה

תוצאות הסקירה מצביעות על עלית מחירים בשיעור של כ- 2.5%  במחירי דירות, בהשוואה לרבעון הקודם (ראשון 2016).
עוד מצביעה הסקירה על עליה של 8.0% במהלך השנה החולפת, בהשוואה לרבעון השני של שנת 2015.


השמאי הממשלתי הראשי מציין כי ברבעון הנסקר (אפריל - יוני 2016) טרם באו לידי ביטוי השפעות תכנית "מחיר למשתכן". בין היתר, משום העובדה שכמות קטנה של דירות הגיעה עד כה אל הצרכן הסופי, וכן בשל מיעוט פרויקטים מסוג זה בערים הכלולות בסקירה.