הסקירה הרבעונית של השמאי הממשלתי הראשי- מחירי דירות ברבעון השלישי של שנת 2014

 
|01/12/2014 |

​תוצאות הסקירה מצביעות על עלית מחירים מינורית בשיעור של כ- 0.3% במחירי דירות, בהשוואה לרבעון הקודם (הרבעון השני, 2014). עוד מצביעה הסקירה על עליה של 4.0% במהלך השנה החולפת, בהשוואה לרבעון השלישי של שנת 2013.

הסקירה הרבעונית של השמאי הממשלתי הראשי במשרד המשפטים, טל אלדרוטי, נערכה באשר למחירי דירות מגורים בנות 4 חדרים, בערים הגדולות. הסקירה נערכה ב- 16 ערים מרכזיות ומתייחסת לרבעון השלישי של שנת 2014.

 

השמאי הממשלתי הראשי מציין כי תכניות הממשלה בדבר הצעדים לטיפול במחיר הדיור: תכנית "מחיר מטרה" ותכנית "מע"מ בשיעור אפס" טרם הבשילו לכלל מימוש ויישום במהלך התקופה הנסקרת, מה שגרם  - יחד עם מבצע "צוק איתן" – לצמצום במספר העסקאות לדיור שנחתמו במהלך חודשי הקיץ. 

אולם, מגמה זו  לא הביאה לשינוי מהותי במחירי הדירות בערים שנסקרו. ככלל, נשמרת המגמה שאפיינה את השתנות המחירים בשנה האחרונה : עליה מתונה ומינורית הנעה סביב 1% ברבעון.