בדיקת ציוני הנבחנים בבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת

 
|20/01/2015 |

​במהלך בחינת מועצת רואי חשבון בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת, אשר התקיימה ביום 17.12.14, עלה חשש לפגיעה בטוהר המידות של הבחינה אשר הוביל לאיסור יציאה לשירותים במהלך שעה וחצי לפני תום חלק א' של הבחינה ובעקבות כך לפניות של נבחנים על פגיעה ביכולתם להתרכז ולמצות את יכולתם בשאלה מרכזית בבחינה.


במהלך בחינת מועצת רואי חשבון בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת, אשר התקיימה ביום 17.12.14, עלה חשש לפגיעה בטוהר המידות של הבחינה.

בשל כך, נאסרה על הנבחנים יציאה לשירותים במהלך שעה וחצי לפני תום חלק א' של הבחינה.

המועצה קיבלה מספר פניות של נבחנים לפיהן ההגבלה שהוטלה על יציאה לשירותים במחצית השניה של חלק א' של הבחינה, פגעה ביכולתם להתרכז ולמצות את יכולתם בעיקר בשאלה מספר 2 (שאלה שנכללה בחלק א' של הבחינה ומשקלה היחסי היה 23 נקודות מציון הבחינה).

​לאור זאת, החליטה מועצת רואי חשבון, בראשות מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור, בישיבתה מיום 18.1.15, כי לפנים משורת הדין ובאופן חריג, מתוך רצון להתחשב בציבור הנבחנים, כל הבחינות תיבדקנה בשתי דרכי החישוב הבאות:
א. ציון הבחינה שיקבע כאשר מובאות בחשבון כל חמש שאלות הבחינה.
ב. ציון הבחינה שיקבע כאשר מובאות בחשבון רק ארבע השאלות (1 + 3+ 4 +5) ומשקלן יוגדל באופן יחסי כך שסכום הנקודות בארבע שאלות אלו הינו  100 נקודות.
ציון הבחינה של כל נבחן יקבע לפי התוצאה הגבוהה יותר שתתקבל באחת משתי דרכי החישוב.