מועצת רו"ח: 81.4% מהנבחנים במועד הסתיו עברו את הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת

 
|29/03/2015 |

​עו"ד אמי פלמור, המנהלת הכללית של משרד המשפטים ויו"ר מועצת רואי החשבון: "תוצאות הבחינה מוכיחות כי החלטת המועצה לפעול כבית הילל ולבדוק את הבחינה בשני אופנים היטיבה עם הנבחנים. שמחתי לראות את נתוני המעבר הגבוהים"​

​מועצת רואי החשבון שמחה לבשר כי פורסמו ציוני הבחינה בחשבונאות פיננסית מתקדמת, בה נכחו כ-1600 נבחנים, ועברו כ-1300 מתוכם, המהווים 81.4%, נתון המעיד על אחוז מעבר גבוה, שאף חריג ביחס לבחינות קודמות בהן אחוז המעבר נע בין 65-75 אחוז.

עו"ד אמי פלמור, המנהלת הכללית של משרד המשפטים ויו"ר מועצת רואי החשבון: " תוצאות הבחינה מוכיחות כי החלטת המועצה לפעול כבית הילל ולבדוק את הבחינה בשני אופנים היטיבה עם הנבחנים. שמחתי לראות את נתוני המעבר הגבוהים. עם גילוי הדלפת חלקה הראשון של  הבחינה, מועצת רואי החשבון השכילה לשמור על טוהר הבחינה ומחוייבותה לאיכות המקצוע תוך הבנה את קשיי הנבחנים בנסיבות שנוצרו".

ביום רביעי ה-17 בדצמבר, 2014, התקיימה בבנייני האומה בירושלים בחינת מועצת רואי חשבון בנושא חשבונאות פיננסית מתקדמת, אחת משתי הבחינות בהן נבחנים מרבית הסטודנטים לראיית חשבון לאחר סיום תואר בחשבונאות ושנת השלמה.

במהלך חלק א' של הבחינה עלה חשש ממשי כי חלקה הראשון של הבחינה הודלף בוואטסאפ. כשעה וחצי לאחר תחילת הבחינה, לאחר התייעצות עם הגורמים המקצועיים ומתוך שאיפה לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בכלל הנבחנים מחד, ולשמור על טוהר הבחינה מאידך, הוחלט לאסור על יציאה לשירותים שעה וחצי לפני תום חלק א' של הבחינה.

לאחר הבחינה, התקבלו במועצת רואי החשבון פניות מנבחנים, לפיהן ההגבלה שהוטלה במהלך חלק  א' של הבחינה, פגעה ביכולתם להתרכז. לאור פניות אלה, החליטה המועצה, כי לפנים משורת הדין ומתוך רצון להטיב עם הנבחנים, כל בחינה תיבדק בשני אופנים: פעם אחת, ציון הבחינה יקבע כאשר מובאות בחשבון כל חמש שאלות הבחינה, ופעם שניה ציון הבחינה יקבע כאשר מובאות בחשבון רק ארבע השאלות (1 + 3+ 4 +5). ציון הבחינה של כל נבחן יקבע לפי התוצאה הגבוהה יותר שתתקבל באחת משתי דרכי החישוב.