קול קורא לתיקון חוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984 בנוגע לזכויות מבצעים

 
|25/03/2015 |

​המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי) מזמין את הציבור להעביר הערות והצעות לנושאים הדורשים התייחסות במסגרת התיקון.

לתשומת לבכם – המועד להגשת הערות הוארך עד ליום 17.5.2015


​כחלק משקילת עריכת תיקונים לחוק זכויות מבצעים ומשדרים, התשמ"ד-1984, בנוגע לזכויות מבצעים בלבד, המשנה ליועץ המשפטי לממשלה (אזרחי) מזמין את הציבור להעביר הערות והצעות לנושאים הדורשים התייחסות במסגרת התיקון האמור, בין היתר בעניינים אלה:

 

 • היקף זכויות המבצעים, לרבות זכויות הקבועות באמנות ה-WPPT  ובייג'ין,  כגון זכות ההשכרה, ההפצה, שידור, הזכות להעמדה לרשות הציבור והזכות לביצוע פומבי
 • עמדת הציבור לגבי הצטרפותה של מדינת ישראל לאמנות שונות בתחום כגון ה-WPPT  ואמנת בייג'ין, ובאילו הסתייגויות, אם בכלל
 • עבירות זכות המבצעים ואופי ההסכמה הדרושה להעברתן של זכויות מבצעים
 •  עבירות הזכות לתמלוג ראוי מכוח סעיף 3א
 • הסדרה נפרדת של ביצועים הנטבעים בטביעה קולית וביצועים הנטבעים בטביעה אור-קולית
 • מיהות החייבים בתשלום לפי סעיף 3א (לדוגמה, משתמשי קצה, מפיקי יצירות וכד')
 • הרחבת סעיף 3א כך שיחול גם על ביצועים זרים (מחוץ לישראל)
 • היקף אפשרותו של הארגון היציג שהוקם מכוח סעיף 3א להגיש תביעות בשם חבריו, ובשם מי שאינם חבריו; הענקת חסינות למשתמש קצה ששילם תמלוג ראוי כנדרש לארגון היציג, מפני תביעה של כלל הזכאים לתבוע
 • הוראות להגברת השקיפות בפעולתו של הארגון היציג שהוקם מכוח סעיף 3א
 • הצורך בהכרה פורמלית תקופתית א-פריורית מגורם ממשלתי זה או אחר לגבי זהותו של הארגון היציג
 • הוראות לעניין הממשל התאגידי בארגון היציג וחובות הדיווח שראוי להחיל עליו - כלפי השוק וכלפי הממשלה
 • זכותו המוסרית של מבצע
 • סעדים
 • תקופת ההגנה על זכויות מבצעים
 • "זכות חזרה" – "חזרתה" של זכות המבצעים למבצע לאחר תקופה שתיקבע; התקופה הראויה והתנאים לחזרתה של הזכות
 • התאמת החריגים לזכות המבצעים לחריגי חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007

 

את ההערות וההצעות ניתן לשלוח למחלקת ייעוץ וחקיקה (אזרחי) במשרד המשפטים
בדואר אלקטרוני לכתובת:  NaamaDa@justice.gov.il
או בדואר לכתובת: רח' צלאח א-דין 29, ירושלים  (לידי עו"ד נעמה דניאל)
מועד אחרון לקבלת ההערות: יום א', ה-17.5.2015.