הוקמו צוותים לצורך טיפול מהיר בעבירות הקשורות במערכת הבחירות

 
|19/01/2015 |

​משרד המשפטים ממשיך בהיערכות לקראת הבחירות הכלליות לכנסת ה-20. בפרקליטות המדינה ובמשטרה הוקמו צוותים לצורך טיפול מהיר בעבירות הקשורות במערכת הבחירות.

​ההחלטה על הקמת הצוותים התקבלה בתום ישיבה שהתקיימה בהשתתפות נציגים מפרקליטות המדינה, מחלקת ייעוץ וחקיקה וחטיבת החקירות והתביעות באגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל.
 
בראש צוות הפרקליטות יעמוד המשנה לפרקליט המדינה (פלילי), אלי אברבנאל. הצוות ירכז את טיפול מערכת אכיפת החוק בתלונות ואירועים המתרחשים על רקע הבחירות לכנסת, הן בכל הקשור לחקירות והן בכל הקשור לשלב החלטות התביעה בדבר העמדה לדין של מי מהמעורבים. מטרת הקמת הצוותים היא ליצור אכיפה אפקטיבית והרתעה בזמן אמת.

כידוע, על-פי הנחיות היועץ המשפטי לממשלה, פעילות רשויות אכיפת החוק השונות בתקופת בחירות תתנהל כסדרה גם ביחס להליכים בעניינם של נבחרי ציבור ומועמדים לבחירה. ההנחיות קובעות כי הטיפול בתיקים אלה יהיה, ככלל, בהתאם למהלך העניינים השוטף, ועל פי סדרי העדיפויות הנוהגים. כך נעשה גם בטיפול בתיקים של נבחרי ציבור או מועמדים המצויים בעיצומה של חקירה, טיפול אשר אמור להימשך כסדרו, ללא עיכוב או השהייה.

חשדות לעבירות הקשורות בבחירות לכנסת מחייבים טיפול מהיר ויעיל של גורמי החקירה והתביעה, כדי לאפשר במידת הצורך פתיחה מהירה בחקירה והגשת כתבי אישום, סמוך ככל הניתן לאחר מכן. אולם לצד הדרישה ליעילות ומהירות, יש להתנהל בזהירות יתירה בשל רגישות הנושא, תוך מודעות לאפשרות כי בעלי עניין עלולים לנסות לעשות שימוש בגורמי האכיפה כדי לנגח את יריביהם. במקרים המתאימים, לפי הנסיבות ורגישות העניין, יועברו התלונות להכרעת הדרגים הבכירים ביותר, ולפי העניין, עד לפתחו של היועץ המשפטי לממשלה.

לשם הגברת האפקטיביות והאחידות בקבלת ההחלטות, הוחלט לרכז את הטיפול בתיקים אלה וכן שתהא מעורבות רבה מהרגיל של גורמי המטה במשטרה ובפרקליטות. עם זאת, כאמור, הרשויות יפעלו למניעת שימוש במערכת אכיפת החוק ככלי ניגוח בידי יריבים פוליטיים באמצעות הגשת תלונות מניפולטיביות.

תפקידה של הפרקליטות, מעבר לטיפול בעבירות שבסמכותה, הוא להוות גורם מייעץ בכל עניין המעורר רגישות בשלב החקירה או בשלב ההעמדה לדין. בהתאם לכך, סוכם כי המשטרה תיוועץ בפרקליטות בכל נושא המעורר התלבטות או רגישות בכלל, ובנושאים הנוגעים לחופש הביטוי בפרט. במסגרת זו, תעביר המשטרה דיווחים מעת לעת על התלונות שנאספו בקשר לבחירות. זאת, על מנת שניתן יהיה להתרשם מהתופעות העברייניות הקיימות, ובמידת הצורך לתאם עמדות בדבר דרכי טיפול בהן עוד בשלבים המוקדמים.