ציטוטים מדברי היועץ המשפטי לממשלה בכנס לשכת עורכי הדין באילת

 
|18/05/2015 |

​היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין: "בסופו של יום, נותר התובע אל מול המסכת הראייתית. עליו לבחון מסכת זו במבט קר, בחינה מדוקדקת ומקיפה. עליו לבחון את מהימנותן של הראיות ולאמוד את סיכוייהן להיכנס בשערי בית המשפט. האחריות להכרעה אם מתקיים סיכוי סביר להרשעה לעולם מצויה על כתפיו של התובע ואין הוא רשאי לגלגל אחריות זו לחצרו של בית המשפט".

​להלן ציטוטים מדברים שנשא היועץ המשפטי לממשלה, מר יהודה וינשטיין, בכנס ה-15 של לשכת עורכי הדין באילת:

"דומה בעיניי שאך לפני זמן קצר ברכתי על תחילתה של שנת המשפט, שזה עתה מסתיימת. לעיתים נראה לי כי פרק הזמן שבין תחילת שנה וסיומה מתקצר משנה לשנה, בעוד היעדים, המשימות והמטרות אותם אנו מציבים לעצמנו הולכים ומתארכים. בימים האחרונים אישרתי את חקירתה באזהרה של פרקליטת מחוז תל-אביב לשעבר, בשל חשדות לביצוע עבירות מתחום טוהר המידות שבצעה על פי החשד לאחר סיום כהונתה. לא עברו ימים רבים והניחו בפני את ממצאי החקירה.

לאחר בחינתם הגעתי לכלל מסקנה כי חומר הראיות שנאסף מגבש סיכוי סביר להרשעה, ועל כן יש להגיש נגדה כתב אישום. לא אכחד מכם. לא העליתי על דעתי כי במהלך כהונתי כיועץ המשפטי לממשלה אדרש להעמיד לדין פלילי, אדם אשר שימש פרקליט מחוז בפרקליטות המדינה. ואמנם פרשה זו שנחשפה בפניי, הכתה את הכל בהלם. היא הוכתרה "כרעידת אדמה", "הלם" "טלטלה" וכל כיוצא כאלה ביטויים שבאים להמחיש "זעזוע", ו"כאב". גם אנוכי שראיתי כמעט הכל, נתקפתי בתחושה קשה של זעזוע ותדהמה.

אין בתחושות האלה שאחזו בי ובציבור הרחב, אלא כדי להמחיש את האמון הרב שיש לי ולציבור כולו בטוהר מידותיו, יושרו והגינותו של כלל ציבור הפרקליטים. שאלמלא כן, ביטויים אשר כאלה לא היו רואים אור עולם. במשך שנות דור פסעתי במשעולי הסנגוריה. ניהלתי לא מעט מאבקים עם התביעה הכללית. אך תמיד עשיתי זאת מתוך ידיעה ברורה כי הצד שכנגד, זה המייצג את המדינה, עושה מלאכתו נאמנה, ללא משוא פנים וללא פניות. ידיעה זאת לא השתנתה מאז ועד היום. ידעתי כבר אז כי הפרקליטים בפרקליטות המדינה, הם אנשים אשר עושים מלאכתם במקצועיות וללא מורא, זולת מוראו של החוק.

ידעתי כבר אז כי הכתוב מדבר באנשים ישרים טובים והגונים. אמרתי לא אחת כי הפרקליטים מונעים בעשייתם מתוך אתוס נכון של רצון להוציא צדק לאור. אם היו לי ספקות בעניין זה, וכאמור לא היו לי כאלה, הרי שהכרותי האמיצה את הפרקליטות משך תקופת כהונתי כיועץ המשפטי לממשלה הסירו ספקות אלה מניה וביה. התביעה הכללית של מדינת ישראל התברכה בעובדים הטובים ביותר מבין עובדי הציבור. משרתי ציבור המצטיינים במקצועיותם, וחשוב מכל - במחויבותם העמוקה לפעול לקידום שלטון החוק ולשמירה על הדמוקרטיה. אלמלא זה היה המצב לאשורו, הביטויים "רעידת אדמה", "טלטלה", "הלם", וכיוצא באלה לא היו, כמוטעם, רואים אור עולם.

בעת האחרונה נשמעים קולות לפיהם החקירה נגד פרקליטת המחוז לשעבר היא אות וגם סימן לצורך בגוף הביקורת על הפרקליטות. אומר את הדברים בצורה ברורה: אין הנדון דומה לראיה. מדובר בערוב מין שבאינו מינו. אני הוא זה העומד מאחורי הקמת גוף הביקורת, ועל כן אומר לכם כי גוף הביקורת לא הוקם מטעמים אלה. הוא לא הוקם למטרות אלה.  
אין תפקידו כלל לבצע חקירות פליליות. לא חשבתי על חקירות פליליות בעת הקמת גוף הביקורת. השרה לא חשבה על כך.
תפקידו של גוף הביקורת הוא לחזק את התביעה הכללית, ולשפר את השירות הייחודי שהיא מעניקה לציבור. תפקידו הוא לשמור על הנכס החשוב לנו מכל - אמון הציבור במערכת אכיפת החוק. תפקידו הוא לגרום לכך שאזרחי ישראל יחשבו על הפרקליטות את אותם דברים שאני חושב עליה. ושלהם נתתי ביטוי גם עכשיו.

מכל מקום, בעת שהחלטתי להגיש כתב אישום נגד פרקליטת מחוז לשעבר, פעלתי על פי חובתי המקצועית. כפי שכבר אמרתי בעבר: "בסופו של יום, נותר התובע אל מול המסכת הראייתית. עליו לבחון מסכת זו במבט קר, בחינה מדוקדקת ומקיפה. עליו לבחון את מהימנותן של הראיות ולאמוד את סיכוייהן להיכנס בשערי בית המשפט. האחריות להכרעה אם מתקיים סיכוי סביר להרשעה לעולם מצויה על כתפיו של התובע ואין הוא רשאי לגלגל אחריות זו לחצרו של בית המשפט".

כל עוד אני עומד בראש התביעה הכללית, לעולם האחריות להגשת כתב אישום תוטל על כתפיו של התובע והוא לא יגלגלה לפתחו של בית המשפט. משמצאתי שמתקיים אותו "סיכוי סביר להרשעה", לא היה בידי אלא להגיש כתב אישום לבית המשפט  -   וכך החלטתי לעשות. אותו הדין החל על כלל אזרחי המדינה, חל על בכיריה. מעשינו מוכיחים כי אותו הדין חל גם על אלה שהיו בשר מבשרינו. איש אינו חסין.      

לאחר שבית המשפט אמר את דברו ביחס לפרשת הרב פינטו, אבקש לומר מספר דברים בקולי שלי בנושא זה. מטבע הדברים אעשה זאת בזהירות המתבקשת, שהרי מדובר בתיק שיכול ועוד יוגש בו ערעור והוא עדיין איננו חלוט. לטעמי הסדר הטיעון עם הרב פינטו ייצג את האינטרס הציבורי בצורה מיטבית. גם היום, בבחינה של חוכמה לאחר מעשה, שהיא בעצם אם תרצו אם לאו החוכמה האמיתית במקומותינו, הייתי חוזר על מעשיי ונוהג באותה הדרך ממש. 

כשהתחלתי בהליך הזה היה בפניי רב אשר התקבלה החלטה להגיש נגדו כתב אישום בגין ביצוע עבירה חמורה של מתן שוחד לקצין משטרה בכיר. כשהתחלתי בהליך הזה רבצה עננה מכבידה, מעל ראשו של ניצב במשטרת ישראל. ניצב אשר שימש אותה העת מפקדה של יחידת להב 433. מפקדה של היחידה המשטרתית העוסקת במידעים המשטרתיים הרגישים ביותר ובחקירות הפליליות המשמעותיות ביותר. אני מסיים את ההליך הזה כאשר אותו רב שחשוד בשוחד מורשע על פי הודאתו, ונגזר עליו עונש של שנת מאסר ומיליון שקלים קנס. אני מסיים את ההליך הזה שאותו ניצב כבר איננו לובש מדים. הוא איננו משרת במשטרה ומתנהלת נגדו חקירה בגין חשדות לביצוע עבירות מתחום טוהר המידות. לדעתי, שירת הסדר הטיעון את האינטרס הציבורי בצורה המיטבית. כך סברתי אז,  וכך אני סבור גם היום.

ולך שרת המשפטים הנכנסת, אומר זאת:

אתמול קיימנו טקס לרגל כניסתך לתפקיד, בו איחלתי לך את מיטב ברכות ההצלחה. אומר בקליפת אגוז את אשר כבר אמרתי. את נכנסת למשרד אשר לא בורך בפאר. לא בבניין מפואר, לא בספריות מפוארות ולא בחדרי ישיבות מרשימים. את נכנסת אל משרד גבירתי השרה אשר בורך בעובדים מעולים. הטובים ביותר שיש לשירות הציבורי להציע.

אלה אנשים אשר עושים יום יום בביצור שלטון החוק. אלה אנשים שעמלים יום יום לחיזוק הדמוקרטיה בישראל. אלה אנשים אשר שומרים על ערכיה של מדינת ישראל, כמדינה יהודית ודמוקרטית. אלה אנשים הפועלים לקידום השוויון, כך שהכל יהיו שווים בפני החוק. אלה האנשים שעושים יום יום בהגנה על זכויות המיעוט. אשר לוחמים לשמירת כבוד האדם, של כל אדם, באשר הוא אדם. אלה האנשים המשובחים אשר יסייעו בידך לעמוד באתגרים הלא פשוטים שהתפקיד הזה יציב בפניך. אלה האנשים שיסייעו לך להצליח בתפקידך החשוב.

 

הרבה הצלחה גברתי השרה. הצלחתך הצלחתינו. אני מודה לכם. ומאחל לכם כנס מוצלח".