ציטוטים מתוך נאום כניסתה לתפקיד של שרת המשפטים איילת שקד

 
|17/05/2015 |

​שרת המשפטים איילת שקד: "עלינו למצוא את הנוסחה לָאיזון הראוי בין הרשויות"

​בפתח דבריה אמרה השרה : "בחרדת קודש והתרגשות רבה אני נכנסת היום לתפקידי כשרתהמשפטים, האמונה על מערכת המשפט, אשר ערכים אלו של דין, אמת ושלום הם נר לרגליה".


השרה המשיכה ואמרה כי תפעל לשימור מעמדו של בית המשפט העליון :"מערכת המשפט היא אחד מִסְמָלֶיהָ הבולטים של הדמוקרטיה. בית המשפט העליון, העומד בראש מערכת זו, תמיד היה ועודנו גאווה לאומית, בשל ההגנה על זכויות האדם ועל עֶרְכֵי היסוד של מדינת ישראל. בית המשפט העליון שלנו קנה מקום של כבוד בזירה המשפטית הישראלית והבינלאומית כאחת. אפעל לשימור מעמדו זה, כשעֶקְרון שלטון החוק לנגד עיניי".

בהמשך נאומה רימזה על השקפתה בנוגע לאיזון הרצוי בין הרשויות ואמרה: "מערכת המשפט היא מיסודות הקיום שלנו כחברה דמוקרטית. אני מאמינה בה בכל לבי. לא אני אקהה את שיניה. אך בד בבד אדאג לכך, כי שיניים אלה לא יכרסמו בסמכויותיה החוקיות של הרשות המחוקקת והרשות המבצעת".
"אין זה סוד, כי בתור שליחתו של הציבור אני מבקשת לחזק את מעמדם של נבחרי הציבור ברשות המחוקקת וּבָרשות המבצעת, לפעול לחיזוק ריבונותה של כנסת ישראל ושל יכולתה של ממשלת ישראל לפעול, והכל תוך מחויבות לִשְמירה על תפקידה של הרשות השופטת ועל מעמדה".
"הכרה בַחֲשיבותו של עֶקְרון הפרדת הרשויות אינה מנת חלקו של מגזר ספציפי, ואין לשייכה לצד אחד של המפה הפוליטית. ההקפדה על גבולות גזרה ברורים היא אינטרס משותף של כל אלו המאמינים בעֶקְרון הדמוקרטיה, ללא קשר בין ימין וּשמאל".

לקראת סיום ציינה השרה את סמליות חגיגת יום ירושלים דווקא ביום הזה ונשאה מסר של אחדות: "אי אפשר להתעלם מהסמליות שכניסתי למשרד המשפטים נעשית בכ"ח באייר, היום בו שוחררה ואוחֲדה העיר ירושלים. היום לפני 48 שנים עברו לוחמי הצנחנים ברחוב הזה, במזרח ירושלים, בדרכם לשחרור העיר העתיקה. אני מאמינה שיום זה צריך למקד אותנו ברעיון האחדות – ירושלים היא בירתנו הלאומית, שייכת לכל הזרמים וּלכל הקבוצות. יום זה הוא הזדמנות עבורנו להתאחד ולגשר על הפערים הקיימים בנינו.חד נתקן את הדרוש תיקון וּנחזק את הטעון חיזוק..."