המחלקה לרישוי נוטריונים במשרד המשפטים פרסמה נוהל ואמות מידה להענקת רישיון נוטריון

 
|17/06/2015 |

​במסגרת פועלה של הועדה לרישוי נוטריונים להסדרת ועיגון מדיניותה בכתב, פורסמו נוהל ואמות מידה להענקת רישיון נוטריון, לפי חוק הנוטריונים.

עורך דין ליד ערימת ספרים

​הועדה, בראשות מנכ"לית משרד המשפטים, אמי פלמור, האמונה על בחינת בקשות של עורכי דין לקבלת רישיון נוטריון, פרסמה את אמות המידה, על מנת לעצב את תנאי הכשירות, לחדד ולהעמיק את הנדרש מהמבקשים ולקבע רמה מקצועית גבוהה של קהילת הנוטריונים.

מקצוע הנוטריון דורש יושרה אישית ומקצועית על בסיסה מוסמך הנוטריון ומוענק לו אמון הציבור.  בהתאם לרוח זו, בקשת עורכי הדין תבחן לעומק ביחס לתנאי הסף לקבל הרישיון. בהקשר זה, תיבדק לעומק תקופת העיסוק כעו"ד בעשר השנים שקדמו להגשת הבקשה, וכן תיבחן באופן מחמיר הרשעה בפלילים ועבר משמעתי של המבקש.
 
איילת שקד, שרת המשפטים: "אני מברכת על פועלה של הועדה לרישוי נוטריונים, להסדרת והעמקת דרישות הסף לקבלת רישיון נוטריון. הנוהל ואמות המידה, ישכללו את מקצועיותם של הנוטריונים ויוכלו רק להוסיף לאמון אותו רוכש הציבור הרחב למקצוע החשוב הזה. " 

 

אמי פלמור, מנכ"לית משרד המשפטים וראשת הועדה לרישוי נוטריונים: "מעורכי דין המוסמכים כנוטריונים, נדרשת מידה רבה של יושרה אישית ומקצועית. מאחר ואמינות הנוטריון היא קריטריון מהותי המקנה תוקף לסמכויותיו, ישנה חשיבות גדולה לאמות המידה לפיהן מוענקים רישיונות נוטריונים."