המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה מפרסמת את הדו"ח לשנת 2014

 
|09/03/2015 |

​הנתונים מראים כי גם השנה פעלה מח"ש בנחישות במקצועיות על מנת לעקור תופעות פסולות במשטרה, לחשוף עבירות פליליות שמבוצעות על ידי שוטרים ולנקוט יד קשה כלפי שוטרים אשר ניצלו לרעה את כוח תפקידם. בנוסף ובשם אותו אינטרס ציבורי, פעלה מח"ש להגן על שוטרים שהסתבכו על לא עוול בכפם, תוך כדי פעילות מבצעית, הכרוכה לעיתים בשימוש בכוח, זאת על מנת להבטיח שהשוטרים לא יהססו לבצע משימות מקצועיות מורכבות, תוך חתירה למגע.

​נציין כי מרבית הפניות שמגיעות למח"ש, אינן מגלות דבר עבירה ואינן חושפות התנהגות עבריינית של שוטרים. עבודת המחלקה מגלה כי בחלק ניכר של המקרים המשטרה מבצעת את תפקידה המורכב, בחזית המלחמה בפשיעה והשמירה על הסדר הציבורי, והשוטרים ככלל פועלים בהתאם לסמכויות המוקנות להם בחוק במטרה לשמור על הסדר הציבורי ולמנוע מעשי פשיעה ועבריינות בחברה, גם כאשר הדבר נעשה תוך שימוש בכוח סביר בהתאם לנסיבות. כפועל יוצא, מח"ש לא תפתח בחקירה באזהרה במקום בו ניתן על פני הדברים, בבדיקה מקצועית מקדימה, לזהות כי הפניה או תלונה מתייחסת למעשים שאינם עולים כדי חשד לעבירה פלילית.

 

כך, בשנת 2014 כשליש מהפניות המתקבלות במחלקה כלל אינו מגבש – על פני הדברים - חשד לביצוע עבירה פלילית, וכן מוגשות תלונות שעניינן נושאים שונים שאינם מצויים בסמכות החקירה של המחלקה. תלונות אלו, ככל שיש גוף אחר המוסמך לבדקן, מועברות לגוף המוסמך.  כשליש נוסף מן הפניות למחלקה, לא מבשיל לכלל הליך חקירה פלילית לאחר שנמצא כי המתלונן אינו עומד מאחורי תלונתו ומסרב למסור גרסה; או שנמצא שהתלונה מינורית וגם אם תתברר, היא לא תגלה עבירה פלילית (למשל: משיכה/דחיפה ע"י שוטר בהפגנה); או שמדובר בתלונות בין שוטרים המועברות לטיפול משמעתי מהיר וכיוב'.

עם זאת, במקרים אחרים, כאשר מתגלה חשד ממשי לביצוע עבירה פלילית, פועלת מח"ש בנחישות להגיע לחקר האמת ובמקרים המתאימים להעמדתו לדין פלילי או משמעתי של השוטר שסרח, ולהעביר מסר מרתיע, ברור וחד משמעי לכלל השוטרים – כי לא יעלה על הדעת שמי שאמונים על אכיפת החוק במדינת ישראל, לא יצייתו לחוק ואף ינצלו לרעה את תפקידם וסמכויותיהם.
המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה פעלה השנה רבות בהתמודדות עם תופעות כמו התעמרות בחלש, בדגש על אוכלוסיית העובדים הזרים, שוהים בלתי חוקיים ובני מיעוטים, אשר חוו שימוש לרעה של שוטרים בסמכותם. כמו כן, נוכח התגברות זרם המידע והדיווחים שמגיע למחלקה לחקירות שוטרים בכל הנוגע להטרדה מינית וניצול מרות על ידי מפקדים, הוחלט על שיתוף פעולה עם מרכזי הסיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית, אשר יקיף את כל שלבי ההליך, החל משלב הגשת התלונה, עבור דרך החקירה עצמה, עד סיומה, וכלה בניהול ההליך הפלילי גופו, על כל שלביו.

מח"ש עושה שימוש בחקירותיה בטכנולוגיה מתוחכמת ובאמצעים מגוונים ומפעילה אמצעים הנוהגים ביחידות חקירה מובחרות, תוך שימוש תדיר בפוליגרף לצורך הכוונת החקירות, והעמידה השנה את רף מיצוי החקירות והגעה לחקר האמת בחקירה על 64%, נתון שאין לו אח ורע ביחידות חקירה מקבילות. הכוונה היא לחקירות אשר הניבו ממצאים המבססים העמדה לדין או ממצאים בדבר חוסר אשמה וביצוע פעולה כדין של שוטר.
מח"ש מסיימת בימים אלה את תהליך אזרוח מערך החקירות במחלקה, כאשר צעירים אקדמאיים, עורכי דין, קרימינולוגים ובעלי מקצועות חופשיים אחרים, רובם בעלי תואר שני, מאיישים את השורות תחת חוקרי המשטרה המושאלים, אשר פרשו באופן מדורג לגמלאות. 100% ממערך החוקרים במח"ש מאויש כיום באזרחים.

לעת הזו, 17% ממערך החקירות במח"ש מאויש ע"י בני מיעוטים אקדמאיים, אחוז דומה לחלקם באוכלוסייה הכללית. מדובר בנתון שהוא כפול ויותר מהממוצע הנוהג כיום ביחידות ובמשרדי ממשלה אחרים, וזאת על רקע תפישת השליחות החברתית של המחלקה, ההכרה בחובה להעניק שירות שוויוני לכל מתלונן, ללא הבדל דת, גזע, מין או לאום, ומתוך הבנה שסך כל החלקים של מערך החקירות ההטרוגני במח"ש - הוא גדול מן השלם.
 
אורי כרמל, ראש המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה: "היעד האיכותי שנמדד במח"ש הוא מיצוי חקירה והגעה לחקר האמת, תהא אשר תהא. מח"ש איננה סופרת כתבי אישום ואיננה 'קבלנית מעצרים'; הגם שעשיית המחלקה הביאה להעמדתם לדין פלילי ומשמעתי של למעלה מ 200 שוטרים בשנת 2014, מספר גדול ומשמעותי ביחס לאוכלוסייה נורמטיבית, אנשי משטרה, שרובם עושים את עבודתם נאמנה.  הצד השני של מטבע עבודת מח"ש: במקום שבו שוטר נקלע לסבך חקירה פלילית בעקבות פעילות מבצעית והחקירה נסתיימה בממצאים לפיהם הוא פעל כדין במסגרת סמכויותיו, מח"ש לא תהסס לנקותו מן החשד, זאת על מנת להבטיח ערכים כמו חתירה למגע ודבקות במשימה שמשטרה מקצועית איננה יכולה בלעדיהם. בד בבד פועלת מח"ש באופן בלתי נלאה לעקור תופעות פסולות במשטרה ומעניקה כלים בידי פיקוד המשטרה הבכיר, להצעיד את המשטרה קדימה ולהשביח את הארגון".
 
נתוני המחלקה לחקירות שוטרים בפרקליטות המדינה:

  • בשנת 2014 נפתחו במח"ש 1510 בדיקות וחקירות פליליות, מתוכם ב- 732 תיקים נחקר שוטר אחד או יותר באזהרה. 
  • כ- 64% מהתיקים שנחקרו באזהרה, הגיעו לכלל מיצוי והתבררה בהם האמת. מדובר בחקירות אשר גילו ממצאים פוזיטיביים, אשר ניתן להתבסס עליהם לצורך העמדה לדין פלילי/ משמעתי או לחילופין על מנת לסגור את התיק מחוסר אשמה/ חוסר עניין ציבורי. 
  • כ- 30% מהתיקים בהם נחקרו במח"ש שוטרים תחת אזהרה, הסתיימו בהעמדה לדין פלילי או משמעתי.
  • בשנה החולפת הוגשו 116 כתבי אישום פליליים נגד שוטרים (בחלק גדול מהתיקים יש יותר משוטר נאשם אחד). בנוסף, ב- 104 תיקים הוחלט כי המענה המתאים הוא להעמיד שוטרים לדין משמעתי והטיפול הועבר למחלקת המשמעת במשטרת ישראל, כמתחייב על פי הדין.
  •  כ- 80% מכתבי האישום שהגישה מח"ש הסתיימו בהרשעה או בקביעה שהשוטר ביצע עבירה פלילית, וכ- 4% הסתיימו בזיכוי בבית המשפט. יתר התיקים הסתיימו בהסדר שכלל העברה לדין משמעתי, בעיכוב הליכים וכיוב'.