שירות חדשני מאת רשות הפטנטים

 
|02/04/2015 |

​רשות הפטנטים הישראלית הינה הרשות השנייה בעולם המציעה את השירות החדשני "PCT ישיר".

​שירות " PCT ישיר", מהווה מסלול חדש לבחינה של בקשה בינלאומית אשר תובעת דין קדימה מבקשה קודמת שכבר נעשתה בחינה עבורה על ידי רשות הפטנטים. לאחר שהוגשה בקשה ישראלית-לאומית שבמהלך הבחינה קיבלה דו"ח ליקויים, המבקש יוכל להגיש את תשובותיו לדו"ח הליקויים כאשר הוא מגיש בקשה בינלאומית.  המסלול החדש, צפוי לשפר את סיכוייו של המבקש לקבל דו"ח חיפוש ובחינה בינלאומית חיוביים, הממליצים לאשר את הפטנט נשוא הבקשה במדינות שונות בעולם.

מדובר בשירות חדשני הצפוי ליעל את בחינתה של בקשה בינלאומית ולשפר את השירות הניתן למבקשים. שתי בקשות הפטנט, הן הלאומית והן הבינלאומית, עוברות תהליך בחינה על ידי אותו הבוחן, מה שלא רק מהווה ניצול יעיל של משאבי הבחינה, וצפוי לשפר את מהירות הבחינה, לחסוך בעלויות ולהגביר את איכות תוצר בחינה.

המסלול רלוונטי למבקשים העומדים בשלושה תנאים:

  • ייעוד רשות הפטנטים כרשות החיפוש והבחינה הבינלאומית
  • הבקשה הבינלאומית תובעת דין קדימה מבקשה קודמת שהוגשה בישראל וקיבלה דוח בחינה והודעת ליקויים.
  • המענים על הודעת הליקויים מוגשת לרשות הפטנטים יחד עם הבקשה הבינלאומית החדשה

רשות הפטנטים הישראלית היא השנייה בעולם המציעה את השירות החדשני, לאחר השקתו של שירות דומה על ידי משרד הפטנטים האירופאי (EPO) בחודש נובמבר 2014.  רשות הפטנטים בישראל ממשיכה לסמן את הדרך, יחד עם משרדי פטנטים מובילים בעולם, במתן אפשרויות חדשניות לציבור המבקשים הישראלי.