התייחסויות הציבור לבחינת הנטל הרגולטורי הכרוך בעבודתה של רשות הפטנטים

 
|02/03/2015 |

​אגף תכנון, מדיניות ואסטרטגיה במשרד המשפטים עוסק בימים אלה בבחינת הנטל הרגולטורי המוטל על
הציבור בעבודתו מול רשות הפטנטים. הציבור מוזמן להגיש התייחסותו לנושא.

​נטל רגולטורי זה בא לידי ביטוי בדרישות בירוקרטיות או מהותיות של רשות הפטנטים בשירותים שונים המוענקים על ידה, כגון: פרוצדורות רישום זכויות קניין רוחני עליהם אמונה רשות הפטנטים (פטנטים, סימני מסחר, כינויי מקור ומדגמים); שירותי חיפוש המוענקים ברשות הפטנטים בתפקידה כרשות חיפוש בינלאומית; פרוצדורת הסמכת עורכי פטנטים ועוד.

במסגרת זו נבחנים הנושאים הבאים:

  • עומס הנטל הרגולטורי – בחינת הדרישות הבירוקרטיות והמהותיות של רשות הפטנטים - האם יש מקום להפחית דרישות מסוימות? מהי מידת הנטל הרגולטורי ביחס לרשויות פטנטים אחרות בעולם?
  • חסרים ברגולציה - שאלת קיומם של שירותים המוענקים ברשות הפטנטים בהם הרגולציה אינה
    מוסדרת בצורה מספקת.
  • הסרת חסמים רגולטוריים – בחינת קיומן של דרישות רגולטוריות המהוות חסם כניסה לשוק הרלבנטי עבור גורמים שונים. האם ניתן להסיר חסמים אלו או להפחיתם?
  • דרכים פוטנציאליות לייעול הרגולציה והפחתת הנטל הרגולטורי – לדוגמה: הפחתת דרישות מסוימות, הגשה מקוונת של טפסים, עמדות תשלום אגרות ועוד.


הציבור מוזמן להגיש את התייחסותו לנושאים אלה בכתב (עד 2 עמודים), עד ליום 15.03.15 לכתובת:

yaelpo@justice.gov.il

 

פניות שיתקבלו יידונו במסגרת בחינת הנטל הרגולטורי במשרד המשפטים. משרד המשפטים עשוי לפנות
למספר גופים בבקשה להשתתף בדיון, בהתאם לפניות שיתקבלו.
אין התחייבות כי כל פנייה תקבל מענה.
משרד המשפטים רשאי לפרסם את הפניות. על פונה, המעוניין כי פנייתו לא תפורסם, לציין זאת במפורש
בפנייתו.