דרג ישראלי בכיר משתתף לראשונה במפגש ועידת המדינות לאמנת האו"ם; עימות בתחילת המפגש בין מנכ"לית משרד המשפטים לבין הנציג הפלשתיני

 
|03/11/2015 |

​מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור, השתתפה היום במושב הדרג הבכיר של מפגש ועידת המדינות לאמנת האו"ם נגד שחיתות ונשאה נאום שהתייחס להיבטים שונים הנוגעים למעורבות משרד המשפטים ומדינת ישראל במאבק בשחיתות.

​הנציג הפלסטיני לוועידה הקדיש דקות ארוכות מנאומו לטענות קשות כלפי ישראל על רקע האירועים האחרונים, לרבות שריפת ילדים ופגיעה במקומות הקדושים. בעקבות דבריו פתחה מנכ"לית משרד המשפטים את נאומה בפניה אל באי הוועידה:


"אזרחי ישראל נתונים לטרור יומיומי ,לדברי הסתה ודיסאינפורמציה מצד הפלסטינים. אני מבקשת כי תביטו בי - הגעתי הבוקר מירושלים ואני חוזרת לשם מחר. רוב אירועי הדקירה בירושלים מתרחשים במרחק הליכה ממשרדי. בפעם הבאה שתשמעו על אירוע בירושלים תשאלו את עצמכם אם מדובר בי הפעם, או במי מעובדיי".

 

נציג כווית שניהל את הדיון קם וירד מבמת הנשיאות בעקבות דבריה של המנכ"לית, וחזר אל הבמה רק לאחר שסיימה. מחיאות כפיים נשמעו מידידי ישראל באולם ומשלחות גרמניה ואיטליה הביעו תמיכתן בהעלאת הדברים על סדר היום.
אמנת האו"ם נגד שחיתות מהווה את הכלי המשפטי המקיף ביותר למאבק הבינלאומי בשחיתות כיום. מפגש ועידת המדינות לאמנת האו"ם נגד שחיתות מתכנסת אחת לשנתיים לסבב דיונים. השנה מתכנסת הוועידה בסנט פטרסבורג, רוסיה, ומשתתפות בה כ-170 מהמדינות החברות באמנה ונציגים רבים מארגוני חברה אזרחית העוסקים במאבק בשחיתות.
מנכ"לית משרד המשפטים עומדת בראש משלחת ישראל לדיונים, הכוללת נציגים ממשרד המשפטים וממשרד החוץ. זו הפעם הראשונה שבוועידה משתתפים דרגים בכירים מטעם משרד המשפטים ומדינת ישראל.

 

בנאום בפני המושב הבכיר של המפגש הדגישה עו"ד פלמור את החשיבות הרבה שרואה ישראל בנטילת חלק פעיל במאבק של הקהילה הבינלאומית בתופעות השחיתות, ואת המאמצים הרבים שנוקטות הרשויות בישראל בהקשר זה. פלמור ציינה בדבריה כי ההצלחה של המלחמה נגד השחיתות תלויה במידה רבה בשיתוף הפעולה בין הרשויות הממשלתיות אך גם בעבודה יעילה מול ארגוני חברה אזרחית והמגזר העסקי, ובקיום רגולציה אפקטיבית על פועלן. בהתייחסה לצורך במאמץ בין-לאומי רצוף ומתמשך למאבק בשחיתות חוצה-גבולות, קראה פלמור לנציגי המדינות לנצל את המעמד המיוחד של מפגש הוועידה כדי לאמץ החלטות שיקדמו בצורה משמעותית את יישום המחויבויות של הקהילה הבינלאומית לקידום ערכים של טוהר המידות ושלטון החוק. 
 

בהתייחסה למאמצים של ישראל במלחמה בשחיתות ציינה עו"ד פלמור את מדיניות אפס הסובלנות של רשויות האכיפה בישראל בנושא, את חשיבות השקיפות וחופש המידע וחקיקת חוקים. פלמור הדגישה את החשיבות שממשלת ישראל ומשרד המשפטים רואים בנושא ואת המאמצים לפתח פלטפורמות לגיבוש דיאלוג עם הציבור הרחב במטרה להבטיח חברה המבוססת על ערכים ויושרה, מקום בו לשחיתות אין מקום להתקיים והנוגעים בשחיתות יועמדו לדין.

 

בתמונה: מנכ"לית משרד המשפטים, עו"ד אמי פלמור בנאום בפני הוועידה.