טפסים

 • טפסים

  באתר זה קיימים כל הטפסים של משרד המשפטים ויחידותיו.

  באתר זה ניתן לבצע חיפוש טפסים ע"פ יחידה ו/או נושא כדי להקל על האזרח באיתור טפסים המתפרסמים באתרי היחידות.
  אתר זה הוא חלק ממגוון שירותי משרד המשפטים המוצעים לציבור.
  להרחבה
 • תשלומים ואגרות

  באתר זה קיים מידע על כל האגרות אותן נדרש האזרח לשל במסגרת פיעלותו מול משרד המשפטים ויחידותיו.

  באתר זה ניתן לבצע חיפוש תשלומים ואגרות ע"פ יחידה ו/או נושא כדי להקל על האזרח באיתור התשלומים והאגרות השונות.
  אתר זה הוא חלק ממגוון שירותי משרד המשפטים המוצעים לציבור.

  להרחבה