מדריכים לשירותים

 
 • מדריך לעיון מקוון בפנקסי זכויות מקרקעין (טאבו)
   כאן תוכלו לברר איזה מידע מתקבל בעיון המקוון בפנקסי זכויות מקרקעין, וכיצד תוכלו לקבל את המידע ישירות אליכם.
 • מדריך לעיון מקוון במאגר המשכונות
   במדריך לעיון המקוון מפורטים השלבים ההכרחיים לקבלת מידע על משכונות, ומצורפים קישורים להסברים נוספים על החתימה האלקטרונית שהיא אסמכתה רשמית למידע שתקבלו בפלט העיון.
 • מדריך להפקת נסח חברה
   כאן תוכלו לקרוא על כל המידע המתקבל בעיון בנסח חברה, ולקבל הוראות מפורטות ביותר לתהליך העיון בנסח.
 • מדריך לפניות הציבור
    במדריך מפורטות כל הדרכים לפנות ליחידת פניות הציבור של משרד המשפטים, ניתנים הסברים על התשובות לפניות ומפורטות סוגי הפניות שאינן מטופלות ביחידת פניות הציבור.
 • מדריך לרישום פטנטים
   תהליך רישום פטנט חדש הוא ארוך ומרובה שלבים. מדריך זה ילווה אתכם צעד-צעד בדרך להגן על הרעיון המקורי שהגיתם.תהליך רישום פטנט חדש הוא ארוך ומרובה שלבים. מדריך זה ילווה אתכם צעד-צעד בדרך להגן על הרעיון המקורי שהגיתם.
 • מדריך למבקש מדגם
   אדם הטוען שהינו בעליו של מדגם חדש או מקורי שלא התפרסם בישראל קודם לכן רשאי להגיש בקשה לרישום מדגם. רישום מדגם מתנהל על פי פקודת הפטנטים והמדגמים 1926(*) ועל פי תקנות המדגמים 1925. בקשה חדשה לרישום מדגם תוגש לרשות הפטנטים באמצעות הדואר או במסירה ידנית באמצעות התיבה המוצבת בכניסה למשרדי הרשות(**).
 • מדריך לשינויים בפרטי פטנטים
    במדריך זה מפורטות הנחיות לפעולות האלה: שינויי בעלות, רישום רישיונות שיעבודים ועיקולים, שינויים בפרטי בעל הפטנט, שינוי בא כוח ומען למסירת הודעות מרשות הפטנטים ושינויים בבקשות PCT שנכנסו לשלב הלאומי.
 • מדריך להחייאת עמותה
    במדריך זה מפורטים הנהלים להחייאת עמותה, המסמכים הדרושים וקישורים לבקשה מקוונת להחייאת עמותה.במדריך זה מפורטים הנהלים להחייאת עמותה, המסמכים הדרושים וקישורים לבקשה מקוונת להחייאת עמותה.
 • מדריך לקבלת רישיון תיווך
   לא הכול יודעים אך כדי לעסוק בתיווך יש לעמוד בתנאים שנקבעו בחוק, לעבור בחינה בדיני מקרקעין ולשלם את האגרות הנדרשות. במדריך זה תקבלו את כל המידע הדרוש למבקש רישיון תיווך.לא הכול יודעים אך כדי לעסוק בתיווך יש לעמוד בתנאים שנקבעו בחוק, לעבור בחינה בדיני מקרקעין ולשלם את האגרות הנדרשות. במדריך זה תקבלו את כל המידע הדרוש למבקש רישיון תיווך.
 • מדריך לקבלת רישיון חוקר פרטי במדריך מפורטים התנאים לקבלת רישיון חוקר פרטי, שני מסלולים אפשריים לקבלת רישיון, השלבים בהגשת בקשה לרישיון וקישורים למידע רלוונטי נוסף. במדריך מפורטים התנאים לקבלת רישיון חוקר פרטי, שני מסלולים אפשריים לקבלת רישיון, השלבים בהגשת בקשה לרישיון וקישורים למידע רלוונטי נוסף. במדריך מפורטים התנאים לקבלת רישיון חוקר פרטי, שני מסלולים אפשריים לקבלת רישיון, השלבים בהגשת בקשה לרישיון וקישורים למידע רלוונטי נוסף. במדריך מפורטים התנאים לקבלת רישיון חוקר פרטי, שני מסלולים אפשריים לקבלת רישיון, השלבים בהגשת בקשה לרישיון וקישורים למידע רלוונטי נוסף. 
 • מדריך למינוי מנהל עיזבון
   מתי עולה הצורך במנהל עיזבון? איך מגישים בקשה למינוי מנהל עיזבון? אילו מסמכים מצרפים לבקשה? על שאלות אלה ונוספות תקבלו תשובות במדריך למינוי מנהל עיזבון.מתי עולה הצורך במנהל עיזבון? איך מגישים בקשה למינוי מנהל עיזבון? אילו מסמכים מצרפים לבקשה? על שאלות אלה ונוספות תקבלו תשובות במדריך למינוי מנהל עיזבון.
 • מדריך ירושות ועיזבונות 
   
   מהו חוק הירושה וכיצד הוא קובע את סדר היורשים? אילו סוגי צוואות ניתן לכתוב? כיצד מוציאים צו קיום צוואה ומה תפקידו של מנהל העיזבון? תשובות לשאלות אלה ואחרות תוכלו למצוא במדריך ירושות ועיזבונות. מהו חוק הירושה וכיצד הוא קובע את סדר היורשים? אילו סוגי צוואות ניתן לכתוב? כיצד מוציאים צו קיום צוואה ומה תפקידו של מנהל העיזבון? תשובות לשאלות אלה ואחרות תוכלו למצוא במדריך ירושות ועיזבונות. 
 • מדריך לקבלת סיוע משפטי
   מהו האגף לסיוע משפטי ואילו שירותים הוא מעניק? מהם התנאים לקבלת סיוע משפטי? כיצד מגישים בקשה לקבלת סיוע? ומהו תהליך הטיפול בפנייה? תשובות לשאלות אלה ואחרות תוכלו למצוא במדריך לקבלת סיוע משפטי.