בדיקת זכויות בפנקסי המקרקעין - טאבו

 
​קונים דירה? אל תשכחו לברר מי בעל הזכויות בנכס. בדקו אם מי שמציג את עצמו בתור הבעלים החוקי והיחיד של הנכס הוא אכן כזה. המידע על בעלי הקרקע מרוכז בדף המכונה נסח רישום מקרקעין.

​כל אזרח המבקש לצפות לקבל נסח רישום ובו פרטי נכס כלשהו מפנקסי המקרקעין, ויש בידו פרטי הנכס -  גוש וחלקה ובבית משותף גם תת-חלקה, רשאי לקבל נסח רישום תמורת תשלום האגרה.

  • משרד המשפטים מאפשר לכם לחסוך זמן רב של המתנה בתור, ונותן לכם אפשרות לקבל נסח מקוון בלחיצת כפתור. כל שנדרש מכם הוא להזין מספר גוש ומספר חלקה ולשלם את האגרה – ובתוך דקות יועבר אליכם המידע נסח רישום מקוון לתיבת הדואר האלקטרוני שהזנתם. 
 

שימו לב

  • נסח הרישום המקוון הינו קובץ החתום בחתימה אלקטרונית ומאובטחת וכל עוד הוא נשמר בתצורה דיגיטאלית הוא בעל מעמד של מקור.
  • יוער כי לא בכל המקרים יש התאמה מלאה בין נתוני מספר גוש חלקה לפי כתובת ובין נתוני המרשם, ויש צורך בבדיקות נוספות כדי לוודא התאמה מלאה בנתונים האמורים. כל בקשה לקבלת מידע על פי גוש וחלקה תיענה לאחר תשלום אגרה.
  • כל בקשה לקבלת נסח על פי גוש וחלקה תיענה לאחר תשלום האגרה. לא יאושר החזר אגרה במקרה שהנתונים אינם תואמים את המבוקש.

 

לעזרה בשימוש בשירות תוכלו לפנות למוקד תמיכה בטלפון - 03-9765200. אם לא תיענו במהרה ותופנו למענה קולי, השאירו שם ומספר טלפון, ויתקשרו אליכם בהקדם.

 

בעת שמבקשים לבצע פעולה בנכס שרשום על שם שהוא שמו הקודם של המבקש, יש להמציא תעודה רשמית המעידה על שינוי השם וכל מסמך אחר שיידרש על ידי לשכת רישום המקרקעין במקרה ורוצים לעדכן את הרישום במרשם עוד לפני ביצוע פעולה:  

  1. אם שינוי השם נעשה בעקבות נישואין, יש להמציא תעודת נישואין בצירוף תעודת זהות או אישור על שינוי שם.
  2. אם שינוי השם נובע מסיבה אחרת, יש להמציא את התעודה המתאימה ממשרד הפנים המעידה על שינוי השם.
  • לעיתים השינוי - לרבות השם הישן והשם החדש - מופיע בגוף תעודת הזיהוי ואז די בהצגת תעודת הזהות. 
  • אל המסמכים המעידים על השינוי בשם, יש לצרף טופס בקשה לרישום במקרקעין החתום ע"י המבקש ומאומת  בפני רשם או עו"ד.