שירותים מקוונים

שירותים מקוונים

 • סימני מסחר|חיפוש במאגר נתוני סימני המסחר של המשרד האירופאי לקניין רוחני

 • רשם החברות|בקשה לאפשר לחברה לבצע עדכונים במערכת התאגידים באופן מקוון בלבד

  ​שירות זה מאפשר לחברה להגיש בקשה לביצוע עדכונים באמצעות האתר המקוון – תאגידים Online בלבד.​

 • רשם המפלגות|מידע מקוון על מפלגות רשומות

  .​

 • אפוטרטפוס הכללי|כשרות משפטית ואפוטרופסות Online

  השירות מאפשר לעורכי דין שעברו הכשרה מטעם האפוטרופוס הכללי, להפקיד ייפוי כוח מתמשך באופן מקוון.​

 • רשם החברות|קבלת מידע בסיסי על חברה – חינם

  באמצעות הקשת שם החברה ומספרה ניתן לקבל את הפרטים הבאים:

  • מספר החברה,שם החברה,סוג התאגיד,אם מוגבלת או לא,סטאטוס,מען החברה,מטרת החברה,תיאור החברה,האם קיימת התראה על הכרזתה של החברה כחברה מפרת חוק והאם החברה מפרת חוק.
 • רשם החברות|הגשת דיווח מקוון אודות הטלה/הסרה/שינוי של צו על עיקול מניות

  שירות זה מאפשר לדווח אודות הטלה/הסרה/שינוי של צו עיקול על מניות בעל מניות בחברה, ללא צורך בהגעה למשרדי רשם החברות או שליחת מסמכים בדואר ישראל. הדיווח יתויק בתיק החברה. השירות יאפשר למורשים המפורטים מטה לדווח אודות צווי עיקול על מניות, תוך הזדהות באמצעות כרטיס חכם, באתר המקוון של רשם החברות וזאת בדרך ...
 • רשם השותפויות|הזמנת תיק שותפות

  בתיק השותפות ניתן לראות את המסמכים שהוגשו ע"י התאגיד מיום היווסדו ורישומו במרשמי רשם החברות והשותפויות עד היום. כל אדם רשאי לקבל תיק לעיון בכפוף לתשלום אגרה. המסמכים בתיק נסרקו ונחתמו בחתימה אלקטרונית מאובטחת ומאושרת,והם קבילים להגשה בבית המשפט בהתאם לחוק חתימה אלקטרונית התשס"א- 2001.

 • רשם העמותות|הזמנת תיק עמותה

  בתיק העמותה ניתן לראות את המסמכים והדיווחים הפתוחים לעיון הציבור, שהוגשו ע"י העמותה בהתאם לחובות ההגשה הקבועות בחוק, ומסמכים נוספים הקשורים בסמכויות הפיקוח של רשם העמותות. כל אדם רשאי לקבל תיק לעיון בכפוף לתשלום אגרה בהתאם. ​

 • רשם העמותות|מאגר העמותות הרשומות

  לאתר מאגרי המידע של הממשלה, עלה קובץ מאגר העמותות הרשומות. הקובץ מכיל את רשימת העמותות הרשומות במרשם שמנהל רשם העמותות. הקובץ, אשר מתעדכן אחת לשבוע, כולל את שם העמותה,מספר העמותה ותאריך רישומה אצל רשם העמותות. ​

 • רשם החברות|מאגר חברות רשומות וחברות בפירוק מרצון

  מאגר החברות הרשומות מכיל את רשימת החברות הרשומות במרשם שמנהל רשם החברות, למעט חברות מחוסלות וחברות מחוקות.מתעדכן אחת לשבוע וכולל את שם החברה, מספר החברה ותאריך רישומה אצל רשם החברות.​ מאגר החברות בפירוק מרצון מתעדכן אחת לשבוע ומכיל את רשימת החברות המצויות בפירוק מרצון, כולל שם החברה, מספרה ותאריך ה ...
 
הבא לדף אחרון