ועדה למינוי קאדים

 

​הוועדה למינוי קאדים מופקדת, בהתאם לחוק הקאדים, התשכ"א-1961,  על מינוי הקאדים למערכת בתי הדין השרעיים על ערכאותיה השונות: בית הדין השרעי לערעורים (בכלל זה אישור מינויו של נשיא בית הדין השרעי לערעורים) ובתי הדין השרעיים האיזוריים.​​​​


תפקידי הוועדה

  • לאחר הצעת וועדת המינויים על מינויו של קאדי מובא דבר ההמלצה, על ידי שר המשפטים, בפני נשיא המדינה, לשם מינוי הקאדי על ידי הנשיא לפי חוק.
  • נוסף על תפקידה במינוי קאדים, מוסמכת הוועדה לסיים כהונתו של קאדי בהליך שנקבע בחוק, לדון בהפסקת כהונתו של קאדי על רקע נבצרות מחמת מצב בריאותי, ולאשר בקשת קאדי לפרישה מוקדמת. שרת המשפטים מכהנת כיושבת ראש הוועדה. 

 

הליך בחירת הקאדים מוסדר, כאמור, בחוק הקאדים, התשכ"א-1961, ובכללי הקאדים (סדרי דיון ועבודה של הועדה למינוי קאדים), התשנ"ו-1996 שנקבעו על ידי ועדת המינויים. סדרי הבחינות, המהוות חלק מתנאי הכשירות לכהונת קאדי, נקבעו בתקנות הקאדים (סדרי בחינות בכתב), התשס"ד-2003.

 

הרכב הוועדה 

  • שרת המשפטים, איילת שקד - יו"ר הוועדה
  • הקאדי דאוד זיני, נשיא בית הדין השרעי לערעורים
  • הקאדי עבד אלחכים סמארה, חבר בית הדין השרעי לערעורים
  • חבר הכנסת עיסאוי פריג'
  • חבר הכנסת עפו אגבאריה
  • חבר הכנסת דוד אזולאי
  • עורך הדין רסמי זחאלקה
  • עורכת הדין פאדיה עתאמלה-שלבי