ועדה לבחירת שופטים

 

תפקידי הוועדה

 • הוועדה לבחירת שופטים מופקדת, בהתאם לחוק-יסוד: השפיטה, על בחירת השופטים למערכת בתי המשפט על ערכאותיה השונות: בית המשפט העליון (בכלל זה בחירת נשיא בית המשפט העליון ומשנהו), בתי המשפט המחוזיים, בתי משפט השלום וכן שופטי תעבורה.
 • כמו כן, מופקדת הוועדה, בהתאם לחוק בית הדין לעבודה, על בחירת שופטי בית הדין הארצי לעבודה (ובכלל זה נשיא בית הדין הארצי לעבודה ומשנהו) ובתי הדין האזוריים לעבודה, ועל בחירת נציב תלונות הציבור על שופטים לפי חוק נציב תלונות הציבור על שופטים
 • לאחר בחירת הוועדה את השופט לכהונתו, מובא דבר הבחירה, על ידי שר המשפטים, בפני נשיא המדינה, לשם מינוי השופט על ידי הנשיא לפי חוק.
 • נוסף על תפקידה בבחירת שופטים, מוסמכת הוועדה לסיים כהונתו של שופט בהליך שנקבע בחוק, לדון בהפסקת כהונתו של שופט על רקע נבצרות מחמת מצב בריאותי, ולאשר בקשת שופט לפרישה מוקדמת. שר המשפטים מכהן כיושב ראש הוועדה.
 • כאשר פועלת הוועדה בתפקידה לבחור את שופטי בית הדין לעבודה חבר בוועדה כשר נוסף שר הכלכלה במקומו של השר הנוסף הקבוע בחוק-יסוד: השפיטה.

 

הליך בחירת השופטים מוסדר, כאמור, בחוק -סוד: השפיטה  ובהוראות נוספות הקבועות בחוק בתי המשפט ובכללים שקובעת הוועדה לעניין סדרי עבודה והפעלת סמכויותיה.

 

הרכב הוועדה

 • שרת המשפטים, איילת שקד- יו"ר הועדה
 • השר משה כחלון
 • נשיאת בית המשפט העליון, כבוד השופטת מרים נאור
 • שופט בית המשפט העליון, כבוד השופט אליקים רובינשטיין
  • שופט בית המשפט העליון, כבוד השופט סלים ג'ובראן
  • חבר הכנסת נורית קורן 
 • חבר הכנסת רוברט אילטוב
 • עורכת הדין אילנה סקר
  • עורך הדין חאלד חוסני זועבי