חוקים, כללים ונהלים

 
תוצאות 8-1 מתוך 8 תוצאות
תוצאות 8-1 מתוך 8 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדתאריך פרסוםממויין לפי תאריך פרסום בסדר יורדקובץ  
חוק בית הדין לעבודה, התשכ"ט-1969   קובץ וורד
חוק בתי המשפט נוסח משולב תשמד 1984   קובץ וורד
חוק יסוד: השפיטה   קובץ וורד
חוק נציב תלונות הציבור על שופטים, תשס"ב-2002   קובץ וורד
כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים), תשמ"ד-1984   קובץ וורד
כללי השפיטה (סדרי העבודה של הועדה לבחירת שופטים – שופט תעבורה), תשמ"ז-1986   קובץ וורד
נוהל הטיפול בבקשה למינוי שופט מיום 06.07.09   קובץ PDF
הודעה על מינוי שופטים29-09-2014קובץ PDF