תפקידי שרת המשפטים

 
משרד המשפטים כולל את מערכת בתי המשפט, הפרקליטות, הוצאה לפועל, הייעוץ משפטי לממשלה ולמשרדי הממשלה ואחראי על אכיפת החוק הפלילי באמצעות מערכת התביעה הכללית. 

  • שרת המשפטים, כחברת הממשלה, ממונה על משרד המשפטים מבחינה מנהלית ותקציבית ומבחינה מקצועית. בתחומי אחריותה של שרת המשפטים מצויים כל מערכות בתי המשפט  ובתי הדין וכן משרדי ההוצאה לפועל. 
  • שרת המשפטים ממונה על יוזמות החקיקה של משרד המשפטים והגשתן לכנסת ולוועדותיה. 
  • שרת המשפטים אינה מתערבת בתיקים ספציפיים, אולם יש בידה לקבוע הנחיות הנוגעות למדיניות כללית של התביעה והפרקליטות, ולהחלטות היועץ המשפטי. 

 

החל מכ"ה אייר, תשע"ה, 14.05.15, מכהנת איילת שקד בתפקיד שרת המשפטים.