ועדה לבחירת דיינים

 
|30/11/2016 |

​הוועדה לבחירת דיינים מופקדת, בהתאם לחוק הדיינים, התשט"ו-1955, על בחירת הדיינים למערכת בתי הדין הרבניים על ערכאותיה השונות: בית הדין הרבני הגדול, המשמש בית-דין לערעורים ובתי הדין הרבניים האזוריים.

אחר הצעת ועדת הבחירה על מינויו של דיין מובא דבר ההמלצה, על ידי שר המשפטים, בפני נשיא המדינה, לשם מינוי הדיין על ידי הנשיא לפי חוק. נוסף על תפקידה במינוי דיינים, מוסמכת הוועדה לסיים כהונתו של דיין בהליך שנקבע בחוק, לדון בהפסקת כהונתו של דיין על רקע נבצרות מחמת מצב בריאותי, ולאשר בקשת דיין לפרישה מוקדמת. שר המשפטים מכהן כיושב ראש הוועדה .

 

הרכב הוועדה

 • השר יובל שטייניץ
 • הרב הראשי לישראל הרב דוד לאו
 • הרב הראשי לישראל הראשל''צ הרב יצחק יוסף
 • שרת המשפטים איילת שקד
 • הרב יעקב זמיר - דיין בבית הדין הרבני הגדול
 • הרב אברהם שינדלר - דיין בבית הדין הרבני הגדול
 • ח"כ ישראל אייכלר (יהדות התורה)
 • ח"כ רויטל סוויד (המחנה הציוני)
 • עו"ד אשר אקסלרד - נציג לשכת עורכי הדין
 • עו"ד אפרת רוזנבלט - נציגת לשכת עורכי הדין
 • רחל דותן - טוענת רבנית

 

הליך בחירת הדיינים מוסדר, כאמור, בחוק הדיינים, התשט"ו- 1955, ובכללי מינוי דיינים (סדרי העבודה של הוועדה לבחירת דיינים), תשנ"ח-1997 אשר נקבעו על ידי ועדת הבחירה. סדרי הבחינות, המהוות חלק מתנאי הכשירות לכהונה כדיין, נקבעו בתקנות הדיינים (תנאי הסמכה וסדריה), התשט"ו- 1955.