סקירת שרת המשפטים

 
להלן סקירת שרת המשפטים על משרדה

 

הסקירה כוללת, בין היתר, את הנתונים הבאים: 

  1. נתונים כללים
  2. חקיקה
  3. ועדת השרים לענייני חקיקה
  4. מינויים בכירים
  5. מינוי שופטים וקאדים
  6. מערכת בתי המשפט
  7. מערכת האכיפה והגביה