נגישות במשרד המשפטים

 
|04/12/2016 |

משרד המשפטים רואה חשיבות עליונה בהנגשת שירותיו לאנשים עם מוגבלות. אנו מצויים בעיצומו של תהליך הנגשת המבנים והשירות של המשרד.
לפניכם מידע על התאמות הנגישות הקיימות במשרד.​

קבלת שירות נגיש למגיעים למשרדנו

מלווה אישי

לבאים לקבל שירות במשרד המשפטים, ניתן לתאם מלווה מטעם המשרד שיסייע לכם להתמצא במשרדנו. המלווה יפגוש אתכם כשתגיעו לבניין וידאג ללוות אתכם במהלך שהותכם במשרד. השירות ניתן לכל מי שנדרש לסיוע בהתמצאות, כגון עיוורים, לקויי ראיה, אנשים המתמודדים עם מוגבלות נפשית ואנשים מוגבלות קוגניטיבית. לתאום מלווה אישי פנו למוקד המידע והשירות.
 

מתורגמן לשפת סימנים או מתמלל

לפגישות המצריכות ניהול שיח מתמשך ומורכב עם נותן השירות, ניתן להזמין שמתורגמן לשפת סימנים או מתמלל. לתאום מתורגמן או מתמלל פנו למוקד המידע והשירות.
 

תאום קבלת שרות מראש

אנשים עם מוגבלות אשר בשל מוגבלותם יכולים להגיע לקבל שירות במועדים מסוימים בלבד, יכולים לפנות למוקד השירות לקביעת מועד פגישה תוך התחשבות בצרכיהם. לידיעתכם, שעות הפגישה שתיקבע יהיו במסגרת שעות קבלת הקהל ביחידה. קביעת התור מראש אינה מקנה קדימות על פני אנשים אחרים. לתאום קבלת שרות פנו למוקד המידע והשירות.

 

מערכות עזר לשמיעה

בכל המשרדים המקבלים קהל הותקנו מערכות עזר לשמיעה. מערכות העזר הן ניידות וניתן לקבל שירות בכל העמדות באמצעותן.

 

שירות טלפוני נגיש ודרכי פניה נוספות

המענה הטלפוני האוטומטי בכל המשרדים ובמרכז השירות והמידע של משרד המשפטים הונגש על פי התקנות התאמות נגישות לשירות. כמו כן, ניתן לפנות לכל יחידות המשרד גם בכתב באמצעות דואר אלקטרוני, דואר רגיל ואל רובן ניתן לפנות גם בפקסימיליה.

לחצו כאן לפרטי יצירת קשר עם יחידות המשרד

 

קבלת מידע נגיש

לקבלת הסברים או הקראה של מסמכים וכן לקבלת מסמכים מונגשים ניתן לפנות למוקד המידע והשרות, או אל היחידות בהן ניתן השירות.

 

מרכז המידע והשירות של משרד המשפטים

מרכז המידע והשירות מספק שירותי מענה טלפוני לפונים למשרד המשפטים. המרכז מספק מידע נגיש לכל דורש. ניתן לפנות למרכז המידע והשירות גם בכתב באמצעות פניה בדואר אלקטרוני או בפקס. כאמור, במרכז המידע ניתן לתאם פגישות עם מלווה, מתורגמן לשפת סימנים, מתמלל ולתאם תורים מראש. כמו כן ניתן לפנות בבקשות להנגשת מידע בכתב, הקראה והסבר של מסמכים.

 

דרכי פניה

בטלפון: 076-5300880

דואר אלקטרוני - moked-info2@justice.gov.il 

 

התאמות נגישות בבתי דין

אנשים עם מוגבלות יכולים לבקש התאמות לדיונים ולמסמכי בתי דין שרעים, בתי דין דרוזים, בתי דין למשמורת ובתי דין לעררים. יש להגיש את הבקשה עם הגשת כתבי הדין, זמן סביר לפני הדיון או עם הגשת בקשה אחרת לערכאה בקשר לעניינו של בעל הדין ולא יאוחר מ-14 ימים לפני הדיון. לא נוכל להבטיח היענות לבקשות שיוגשו באיחור.

طلب مواءمات اتاحة الوصول للمعاقين الى جلسة المحكمة​

יש לשלוח לבית הדין בו מתקיים הדיון בדוא"ל או בפקס כפי שמופיעים במידע ליצירת קשר של בתי הדין:

נגישות מבנים

במשרדנו מתבצעות פעולות מתקדמות להנגשה המבנה (מעליות, רמפות ועוד), הריהוט והאביזרים (כסאות, עמדות מודיעין, שילוט ועוד), כל אילו מונגשים בהדרגה, והנגשתם תסתיים בנובמבר 2018.

לחצו כאן לרשימת המבנים בהם בוצעו התאמות נגישות

 

משרד המשפטים לשירותכם

משרד המשפטים ממשיך כל העת לשפר את השירות הניתן לאנשים עם מוגבלות. אם נתקלתם בשרות או במקום לא נגיש או אם יש לכם שאלה או הצעה בנושא, אנא פנו לרכז הנגישות מר סמי גריידי

כמו כן, ניתן להגיש תלונה ביחידה לתלונות הציבור

 

רכז הנגישות במשרד המשפטים:

מר סמי גריידי, מנהל אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה

כתובת: צאלח א-דין 29 ירושלים מיקוד 9149001

טלפון: 02-6466500

פקס: 02-6462808

מייל: SemmiG@justice.gov.il