תכניות עבודה שנתיות

 

ייעודו של משרד המשפטים מושתת על עקרונות בסיסיים של עשיית צדק ושירות לציבור וכל זאת, תוך הגנה על שלטון החוק, זכויות האדם ועל ערכי היסוד של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית, שבה הכול שווים בפני החוק.


יעדי המשרד השנתיים נגזרים מייעוד זה - קידום שוויון הזכויות וקידום זכויות האדם בישראל, קידום אכיפת החוק ושיפור איכות השירות לציבור.​

להלן תוכניות העבודה:

​