ועדות בראשות או בהשתתפות המנהלת הכללית

 
תוצאות 15-1 מתוך 22 תוצאות
תוצאות 15-1 מתוך 22 תוצאות
שם הועדהממויין לפי שם הועדה בסדר יורדתפקידממויין לפי תפקיד בסדר יורדקד מקורממויין לפי קד מקור בסדר יורדשם המקורממויין לפי שם המקור בסדר יורדסוג מינויממויין לפי סוג מינוי בסדר יורדסוג ועדהממויין לפי סוג ועדה בסדר יורד
הוועדה לאישור מינוי מבקר פנימייושבת ראשחוקחוק הביקורת הפנימית, התשנ"ב-1992תפקידקבועה
הוועדה לענין הגנה משפטית והוצאות משפטיות בגין הליכים משפטיים במדינות זרותיושבת ראשממשלההחלטת ועדת שרים חק/70 מיום 25.06.2006תפקידקבועה
הוועדה המשפטית המשותפת לישראל ולמועצה הפלסטיניתיושבת ראשהסכם   תפקידקבועה
הוועדה לרישוי נוטריוניםיושבת ראשחוקחוק הנוטריוניםמינויקבועה
ועדה לבחירת מועמדים לבית הדין לביקורת משמורתיושבת ראשחוקחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952תפקידקבועה
ועדה לבחירת מועמדים לבית הדין לעררים לפי חוק הכניסה לישראליושבת ראשחוקחוק הכניסה לישראל, התשי"ב-1952תפקידקבועה
ועדת בקרה ותפוקות של רשות הפטנטיםיושבת ראשמינהלימסמך מסגרת רשות הפטנטיםתפקידקבועה
המועצה הארצית לתכנון ובנייהחברהחוקחוק התכנון והבניה, התשכ"ה-1965מינויקבועה
פורום המנהלים הכלליים של משרדי הממשלהחברהמינהלי   תפקידקבועה
הוועדה העליונה למשק לשעת חירוםחברהממשלה   תפקידקבועה
מועצת רואי חשבוןיושבת ראשחוקחוק רואי חשבון, התשט"ו-1955מינויקבועה
ועדת שירות המדינהחברהחוקחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959תפקידקבועה
הוועדה להסרת חסמים המשותפת לנציגי הממשלה, אלכ"רים וגורמים בקהילה העסקיתחברהממשלההחלטת הממשלה מס' 790 מיום 12.10.2009תפקידקבועה
הפורום הישראלי לממשל פתוחחברהממשלההחלטת הממשלה מס' 5124 מיום 23.09.2012מינויקבועה
הוועדה לעניין ההסכם בין ממשלת ישראל למרכז הבהאי חברההסכםהסכם בין ממשלת ישראל לבין המרכז הבהאי העולמיתפקידקבועה
 
12
הבא לדף אחרון