ועדות בראשות המנכ"לית

 

אודות המנהלת הכללית

​המנהלת הכללית של משרד המשפטים מופקדת על ניהול המשרד ונושאת באחריות ניהולית ומקצועית כוללת לעבודתו ולביצוע תפקידיו, בהתאם למדיניות הממשלה, ובאמצעות מנהלי הרשויות, האגפים והיחידות במשרד, תוך שמירה על עצמאותם המקצועית של בעלי התפקידים בהפעלת סמכויותיהם לפי דין.