יצירת קשר

 

 

כתובת

 


פקס

02-6287757


דוא”ל


בעלי תפקידים

 
עו"ד אמי פלמור , המנהלת הכללית של משרד המשפטים
 
עו"ד עמיר הרן , יועץ למנהלת הכללית
 
גב' עדינה רחמים , מנהלת הלשכה
 
גב' מירב ברהום , רכזת לשכה בכירה
 
גב' נופר אליהו , רכזת לשכה בכירה
 
מר דרור יוסף , עוזר למנהלת הכללית
 
עו"ד יהודה בן יעקב , עוזר למנהלת הכללית
 
עו"ד סוזאן דסוקי , עוזרת למנהלת הכללית
 
גב' לירון אבנר , סטודנטית
 
רפאל כהן , סטודנט