פרסומים וסקירות

 

דו"חות שמפרסמת קבוצת העבודה של ה- OECD לשוחד בעסקאות בינלאומיות לגבי יישומה בישראל של אמנת ה- OECD בדבר המאבק בשוחד של עובדי ציבור זרים בעסקאות בינלאומיות

תוצאות 18-1 מתוך 18 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ  
Phase 2 Report of OECD-Dec. 2009קובץ PDF
Phase 1 Report by WGBקובץ מסמך
Phase 3 Report of the OECD- June 2015קובץ PDF

חקיקה ישראלית והנחיות בנושא עבירת מתן השוחד לעובד ציבור זר

תוצאות 18-1 מתוך 18 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ  
Anti Bribery Brochure Arabicקובץ PDF
איסור מתן שוחד -הנחיית היועץ - 4.1110קובץ PDF
הנחיית פרקליט המדינה - החמרה בעבירות שוחדקובץ PDF
Attorney General Guideline Noקובץ וורד
חוזר מס הכנסה 2-2011 – איסור תשלומי שוחד לעובדי ציבור זריםקובץ PDF
חוזר נציבות תשלומי שוחדקובץ PDF
עלון שוחד-אנגלית- סופי הודפס 10.2010קובץ PDF
עלון שוחד-עברית-סופי הודפס 10.2010קובץ PDF

מסמכים מרכזיים של ה-OECD בנושא המאבק בשחיתות ובשוחד

תוצאות 18-1 מתוך 18 תוצאות
כותרתממויין לפי כותרת בסדר יורדקובץ  
Annex II of the 2009 Recomendations- Good Practice Guidance on Internal Controls, Ethics and Complianceקובץ PDF
Anti Bribery Conventionקובץ PDF
Bribery and Corruption Awareness Handbookקובץ PDF
OECD COUNCIL RECOMMENDATION ON BRIBERY AND OFFICIALLY SUPPORTED EXPORTקובץ PDF
OECD Risk Awareness Tool for Multinational Enterprises in Weak Governance Zonesקובץ PDF
Recommendation of the Council for Further Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactiקובץ PDF
Recommendation of the Council on Tax Measures for Further Combating Bribery of Forigen Public Officials in International Buקובץ PDF