החלטות ממשלה

 

​החלטות ממשלה בנושא הצטרפות לאמנה:


החלטת ממשלה מספר 4355 מיום 22.12.2008, מטעם הממשלה ה-31 בראשות אהוד אולמרט:

 • נושא ההחלטה - אשרור הצטרפות מדינת ישראל לאמנת האו"ם נגד שחיתות.
 • הוחלט -
 1. לאשרר את הצטרפות מדינת ישראל לאמנת האומות המאוחדות נגד שחיתות, תוך הסתייגות מסעיף 66(2) והודעות בהתאם לסעיפים 6(3), 44(6), 46(13) ו46-(14) לפי הנוסח המצורף להחלטה זו.
 2. לייפות את כוחה של שרת החוץ לבצע את ההחלטה.

 

 • נוסח האמנה נמצא במזכירות הממשלה.
 • ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 22(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.
 

החלטת ממשלה מספר 4481 מיום 12.02.2009, מטעם הממשלה ה-31 בראשות אהוד אולמרט:

 • נושא ההחלטה - אישור הצטרפות מדינת ישראל לאמנת ה-OECD בדבר מאבק בשוחד של עובדי ציבור זרים בעסקאות בינלאומיות. 
 • הוחלט -
 1. לאשר הצטרפות מדינת ישראל לאמנת ה- OECD בדבר המאבק בשוחד של עובדי ציבור זרים בעסקאות בינלאומיות.
 2. לייפות את כוחה של שרת החוץ לבצע את ההחלטה.

 

 • נוסח האמנה נמצא במזכירות הממשלה.
 • ההחלטה התקבלה בהתאם לסעיף 20(ב) בתקנון לעבודת הממשלה.