בעלי תפקידים לדורותיהם

 • שרי משפטים לדורותיהם

  שר המשפטים, כחבר הממשלה, ממונה על משרד המשפטים מבחינה מנהלית ותקציבית ומבחינה מקצועית.
  בתחומי אחריותו של שר המשפטים מצויים כל מערכות בתי המשפט ובתי הדין וכן משרדי ההוצאה לפועל.
  בנוסף ממונה שר המשפטים על יוזמות החקיקה של משרד המשפטים והגשתן לכנסת ולוועדותיה ויש בידו לקבוע הנחיות הנוגעות למדיניות כללית של התביעה והפרקליטות, ולהחלטות היועץ המשפטי
  להרחבה
 • יועצים משפטיים לדורותיהם

   

  היועץ המשפטי לממשלה עומד בראש המערכת המשפטית של הרשות המבצעת והשירות המשפטי הציבורי.
  היועץ מופקד על מספר תחומים הכוללים:

   

  עמידה בראש התביעה הכללית
  מתן ייעוץ משפטי לממשלה ולגופיה
  מתן ייעוץ בהכנת תזכירי חוק
  שמירת האינטרס הציבורי בתחום המשפטי.
  להרחבה
 • מנכ"לי המשרד לדורותיהם

  מנכ"ל משרד המשפטים אחראי על ניהול המשרד ברמה השוטפת ועל מיפוי ויישום מטרות בראיה ארוכת הטווח. למשרד המשפטים מבנה הארגוני ייחודי המתבטא במספרן הרב של יחידות מקצועיות ובקשת הרחבה של הנושאים אשר אותן יחידות פעילות בהן. בהיבט ארוך הטווח, מנכ"ל המשרד מוביל את המשרד על יחידותיו אל תכנית עבודה רבת שנים הכוללת גיבוש ויישום של תכנית אסטרטגית למש ...
  להרחבה
 • פרקליטי המדינה לדורותיהם

   

  פרקליטות המדינה מייצגת את מדינת ישראל ואת רשויות השלטון בפני בתי המשפט ובתי הדין השונים, על כל ערכאותיהם.

   

  בראש הפרקליטות עומד פרקליט המדינה, ולו שלושה משנים: משנה לתפקידים מיוחדים, משנה לעניינים פליליים ומשנה לעניינים אזרחיים.
  להרחבה
 • הסניגורים הציבוריים לדורותיהם

  הסניגור הציבורי הארצי עומד בראש הסניגוריה הציבורית שהיא יחידה במשרד המשפטים המעניקה ייצוג משפטי לנאשמים ולחשודים מחוסרי אמצעים או לזכאים לכך על פי החוק. בתוקף תפקידו מתווה הסניגור הארצי את מדיניותה של הסניגוריה הציבורית, דואג להדרכת עובדיה, מפקח על רמתם המקצועית של כל עורכי הדין הפועלים מטעמה וממונה על הסניגורים הציבורים המחוזיים וכן על הסניגוריה ה ...
  להרחבה