הסניגורים הציבוריים לדורותיהם

 
​הסניגור הציבורי הארצי עומד בראש הסניגוריה הציבורית שהיא יחידה במשרד המשפטים המעניקה ייצוג משפטי לנאשמים ולחשודים מחוסרי אמצעים או לזכאים לכך על פי החוק. בתוקף תפקידו מתווה הסניגור הארצי את מדיניותה של הסניגוריה הציבורית, דואג להדרכת עובדיה, מפקח על רמתם המקצועית של כל עורכי הדין הפועלים מטעמה וממונה על הסניגורים הציבורים המחוזיים וכן על הסניגוריה הציבורית הארצית.  

​כדי להבטיח את עצמאותה של הסניגוריה הציבורית, הסניגור הציבורי הארצי מתמנה על ידי ועדת הסניגוריה הציבורית שבראשה שר המשפטים וחברים בה שופט בדימוס של בית המשפט העליון, נציגים של לשכת עורכי הדין ופרופסור למשפט פלילי. ועדה זו גם מפקחת על פעילותה של הסניגוריה הציבורית.

 

  • ענבל רובינשטיין

    ענבל רובינשטיין

    2003-2012

  • קנת מן

    קנת מן

    1996-2002