שרי משפטים לדורותיהם

 
שר המשפטים, כחבר הממשלה, ממונה על משרד המשפטים מבחינה מנהלית ותקציבית ומבחינה מקצועית. בתחומי אחריותו של שר המשפטים מצויים כל מערכות בתי המשפט ובתי הדין וכן משרדי ההוצאה לפועל. בנוסף ממונה שר המשפטים על יוזמות החקיקה של משרד המשפטים והגשתן לכנסת ולוועדותיה ויש בידו לקבוע הנחיות הנוגעות למדיניות כללית של התביעה והפרקליטות, ולהחלטות היועץ המשפטי.​​​

 • ציפי לבני

  ציפי לבני

  תקופות כהונה: 

  19/03/2013-04/12/2014

  22/08/2006-04/05/2006

  04/05/2006-10/01/2005

  10/01/2005-05/12/2004

 • יעקב נאמן

  יעקב נאמן

  תקופות כהונה:

  01/04/2009-19/03/2013

  10/08/1996-18/06/1996 

 • דניאל פרידמן

  דניאל פרידמן

  תקופת כהונה:

  01/04/2009-07/02/2007

 • מאיר שטרית

  מאיר שטרית

  תקופת כהונה:

  28/02/2003-07/03/2001

 • חיים רמון

  חיים רמון

  תקופת כהונה:

  22/08/2006-04/05/2006

 • יוסף לפיד

  יוסף לפיד

  תקופת כהונה:

  04/12/2004-28/02/2003

 • יוסי ביילין

  יוסי ביילין

  תקופת כהונה:

  07/03/2001-06/07/1999

 • צחי הנגבי

  צחי הנגבי

  תקופת כהונה:

  06/07/1999-04/09/1996

 • דוד ליבאי

  דוד ליבאי

  תקופת כהונה:

  18/06/1996-13/07/1992

 • דן מרידור

  דן מרידור

  תקופת כהונה:

  22/12/1988-13/07/1992

 • אברהם שריר

  אברהם שריר

  תקופת כהונה:

  22/12/1988-30/07/1986

 • יצחק מודעי

  יצחק מודעי

  תקופת כהונה:

  23/07/1986-16/04/1986

 • משה ניסים

  משה ניסים

  תקופת כהונה:

  16/04/1986-13/08/1980

 • שמואל תמיר

  שמואל תמיר

  תקופת כהונה:

  05/08/1980-24/10/1977

 • מנחם בגין

  מנחם בגין

  תקופת כהונה:

  20/06/1977-24/10/1977

 • חיים צדוק

  חיים צדוק

  תקופת כהונה:

  20/06/1977-10/03/1974

 • יעקב שמשון שפירא

  יעקב שמשון שפירא

  תקופות כהונה:

  03/06/1972-12/01/1966

  01/11/1973-13/09/1972

 • חיים כהן

  חיים כהן

  תקופת כהונה:

  24/12/1952-25/06/1952

 • דב יוסף

  דב יוסף

  תקופות כהונה:

  05/06/1952-08/10/1951

  12/01/1966-02/11/1961

 • פנחס רוזן

  פנחס רוזן

  תקופות כהונה:

  08/10/1951-14/05/1948

  01/11/1961-24/12/1952