מנכ"לי המשרד לדורותיהם

 
המנהל הכללי של משרד המשפטים מופקד על ניהול המשרד ונושא באחריות ניהולית ומקצועית כוללת לעבודתו ולביצוע תפקידיו, בהתאם למדיניות הממשלה, ובאמצעות מנהלי הרשויות, האגפים והיחידות במשרד, תוך שמירה על עצמאותם המקצועית של בעלי התפקידים בהפעלת סמכויותיהם לפי דין.
המנכ"ל מתמנה על-ידי הממשלה על-פי הצעת שר המשפטים בהתאם לסעיף 12 לחוק שירות המדינה (מינויים), התשי"ט-1959, והוא כפוף לשר המשפטים.

​המנכ"ל, כדרג הניהולי הבכיר ביותר במשרד ובאמצעות מטה הנהלת המשרד, נושא באחריות הכוללת:

 •  תכנון האסטרטגי של עבודת המשרד.
 • הכשרת ולפיתוח המשאב האנושי, תוך שימת דגש על פיתוח הדרג הניהולי והכשרת העתודה הניהולית.
 • פיתוח כלים לשיפור תהליכי העבודה, המינהל והשירות לציבור בכל יחידות המשרד, ובכלל זה לשיפור מערכות המידע והכלים הטכנולוגיים.
 • גיא רוטקופף

  גיא רוטקופף

  תקופת כהונה: 2009-2014​

 • משה שילה

  משה שילה

  תקופת כהונה 25.10.2009-2.6.2006​

 • אהרון אברמוביץ

  אהרון אברמוביץ

  תקופת כהונה 1.6.2006-1.12.2002​

 • שלמה גור

  שלמה גור

  תקופת כהונה 28.2.2002-1.3.2000​

 • נילי ארד

  נילי ארד

  תקופת כהונה- 20.2.200-7.7.1996​

 • חיים קלוגמן

  חיים קלוגמן

  תקופת כהונה- 5.7.1996-1.4.1987​

 • מאיר גבאי

  מאיר גבאי

  תקופת כהונה- 31.3.1978-1.2.1976​

 • צבי טרלו

  צבי טרלו

  תקופת כהונה- 31.1.1976-1.1.1968​

 • יוסף קוקיה

  יוסף קוקיה

  תקופת כהונה 31.12.1968-1.8.1952​

 • חיים כהן

  חיים כהן

  תקופת כהונה- 1950-1948​

 • יעקב שמשון שפירא

  יעקב שמשון שפירא

  תקופת כהונה - 1948​